ยอดสน http://destiny.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1553 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1553 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ค่าน้ำนม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1553 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1553 Mon, 23 Jan 2006 1:14:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1552 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1552 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่กัด ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1552 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1552 Mon, 23 Jan 2006 1:14:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1551 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1551 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่กรรม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1551 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1551 Mon, 23 Jan 2006 1:13:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1550 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1550 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณจะงอนมากไปแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1550 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1550 Mon, 23 Jan 2006 1:13:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1549 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1549 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[คืนนั้น ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1549 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1549 Mon, 23 Jan 2006 1:12:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1548 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1548 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดไว้ในใจ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1548 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1548 Mon, 23 Jan 2006 1:16:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1547 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1547 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึงเธอทุกลมหายใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1547 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1547 Mon, 23 Jan 2006 1:17:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1546 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1546 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1546 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1546 Mon, 23 Jan 2006 1:18:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1545 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1545 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1545 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1545 Mon, 23 Jan 2006 1:22:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1544 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1544 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1544 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1544 Mon, 23 Jan 2006 0:45:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1543 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1543 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดจะปลูกต้นรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1543 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1543 Mon, 23 Jan 2006 1:24:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1542 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1542 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[คำเขาลือ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1542 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1542 Mon, 23 Jan 2006 0:43:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1541 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1541 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[คำคน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1541 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1541 Mon, 23 Jan 2006 0:43:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1540 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1540 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยวันเธอใจเดียว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1540 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1540 Mon, 23 Jan 2006 0:42:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1539 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1539 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยพี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1539 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1539 Mon, 23 Jan 2006 0:41:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1538 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1538 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยน้อง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1538 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1538 Mon, 23 Jan 2006 0:40:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1537 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1537 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[คอย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1537 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1537 Mon, 23 Jan 2006 0:39:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1536 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1536 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1536 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1536 Mon, 23 Jan 2006 0:37:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1535 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1535 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ครวญ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1535 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1535 Mon, 23 Jan 2006 0:36:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1534 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1534 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[คนใจหิน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1534 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1534 Mon, 23 Jan 2006 0:35:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1533 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1533 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเดียวในดวงใจ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1533 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1533 Mon, 23 Jan 2006 0:34:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1532 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1532 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[คนจะรักกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1532 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1532 Mon, 23 Jan 2006 0:33:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1531 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1531 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ขาดฉันแล้วจะรู้สึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1531 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1531 Mon, 23 Jan 2006 0:33:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1530 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1530 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเป็นคนหนึ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1530 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1530 Mon, 23 Jan 2006 0:32:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1529 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1529 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอมือเธอหน่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1529 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1529 Mon, 23 Jan 2006 0:30:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1528 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1528 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอบใจจริง ๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1528 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1528 Mon, 23 Jan 2006 0:29:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1527 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1527 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Quando Quando]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1527 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1527 Mon, 23 Jan 2006 0:28:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1526 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1526 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[PUPPY LOVE]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1526 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1526 Mon, 23 Jan 2006 0:27:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1525 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1525 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[PRETEND ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1525 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1525 Mon, 23 Jan 2006 0:26:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1524 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1524 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[PLAY THAT FUNKY MUSIC]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1524 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1524 Mon, 23 Jan 2006 0:23:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1523 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1523 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[PEPITO]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1523 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1523 Mon, 23 Jan 2006 0:22:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1522 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1522 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ONLY YOU]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1522 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1522 Mon, 23 Jan 2006 0:20:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1521 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1521 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[NOTHING'GONNA CHANGE MY LOVE]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1521 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1521 Mon, 23 Jan 2006 0:20:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1520 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1520 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[NEW YORK, NEW YORK]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1520 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1520 Mon, 23 Jan 2006 0:18:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1519 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1519 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[MY WAY]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1519 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1519 Mon, 23 Jan 2006 0:17:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1518 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1518 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[MORE]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1518 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1518 Mon, 23 Jan 2006 0:16:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1517 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1517 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[MASSACHUSETTS ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1517 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1517 Mon, 23 Jan 2006 0:15:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1516 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1516 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[LOVE ME LOVE MY DOG ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1516 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1516 Mon, 23 Jan 2006 0:14:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1515 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1515 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[LEAVING ON A JET PLANE]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1515 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1515 Mon, 23 Jan 2006 0:13:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1514 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1514 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[LABAMBA]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1514 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1514 Mon, 23 Jan 2006 0:12:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1513 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1513 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[JUST THE WAY YOU ARE ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1513 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1513 Mon, 23 Jan 2006 0:11:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1512 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1512 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[JUST ONCE]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1512 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1512 Mon, 23 Jan 2006 0:10:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1511 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1511 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[IF YOU LEAVE ME NOW ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1511 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1511 Mon, 23 Jan 2006 0:09:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1510 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1510 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[IF I GIVE MY HEART TO YOU]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1510 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1510 Mon, 23 Jan 2006 0:08:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1509 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1509 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[I WHO HAVE NOTHING]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1509 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1509 Mon, 23 Jan 2006 0:07:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1508 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1508 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[HELLO]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1508 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1508 Mon, 23 Jan 2006 0:06:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1507 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1507 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[FOR THE GOOD TIME]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1507 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1507 Mon, 23 Jan 2006 0:04:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1506 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1506 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[DON'T IT MAKE MY BROWN EYES BLUE]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1506 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-01-2006&group=12&gblog=1506 Mon, 23 Jan 2006 0:03:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-07-2006&group=12&gblog=1505 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-07-2006&group=12&gblog=1505 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►ความรักทำให้คนตาบอด◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-07-2006&group=12&gblog=1505 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-07-2006&group=12&gblog=1505 Wed, 19 Jul 2006 22:27:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-07-2006&group=12&gblog=1504 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-07-2006&group=12&gblog=1504 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►ถอยคนละก้าว◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-07-2006&group=12&gblog=1504 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-07-2006&group=12&gblog=1504 Wed, 19 Jul 2006 15:17:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2006&group=12&gblog=1503 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2006&group=12&gblog=1503 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►Never◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2006&group=12&gblog=1503 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2006&group=12&gblog=1503 Sun, 18 Jun 2006 23:57:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2006&group=12&gblog=1502 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2006&group=12&gblog=1502 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►อยากเก็บเธอเอาไว้ทั้งสองคน◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2006&group=12&gblog=1502 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2006&group=12&gblog=1502 Sun, 18 Jun 2006 0:26:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1501 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1501 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่ขอมีเธอ ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1501 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1501 Tue, 07 Jun 2005 21:40:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1500 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1500 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะมีสองเรา ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1500 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1500 Tue, 07 Jun 2005 23:16:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1499 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1499 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ตราบสิ้นลมหายใจ ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1499 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1499 Tue, 07 Jun 2005 23:18:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1498 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1498 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[หนึ่งนาที ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1498 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1498 Tue, 07 Jun 2005 23:20:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1497 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1497 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[พลังรัก ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1497 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1497 Tue, 07 Jun 2005 23:24:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1496 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1496 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[แม่ไม่สั่งสอน ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1496 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1496 Tue, 07 Jun 2005 23:26:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1494 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1494 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้มันแล้วไป ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1494 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1494 Tue, 07 Jun 2005 23:29:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1493 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1493 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[รอยร้าว ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1493 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1493 Tue, 07 Jun 2005 23:31:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1492 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1492 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำในตา ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1492 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1492 Tue, 07 Jun 2005 23:34:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1491 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1491 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ ทรมาน ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1491 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1491 Tue, 07 Jun 2005 23:36:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1490 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1490 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[แอบเหงา ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1490 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1490 Tue, 07 Jun 2005 23:39:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1489 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1489 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาว(เลิก)มองพระจันทร์ ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1489 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1489 Tue, 07 Jun 2005 23:41:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1488 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1488 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[หาเศษหาเลย ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1488 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1488 Tue, 07 Jun 2005 23:43:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1487 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1487 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ทฤษฎีร้ายๆ ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1487 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1487 Tue, 07 Jun 2005 23:45:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1486 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1486 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[คนข้างใจ ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1486 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2005&group=12&gblog=1486 Tue, 07 Jun 2005 23:48:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1485 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1485 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[บ า ง สิ่ ง ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1485 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1485 Sat, 18 Jun 2005 11:36:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1484 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1484 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ค น ล ะ ภ พ ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1484 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1484 Sat, 18 Jun 2005 11:38:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1483 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1483 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ลื ม ไ ป ไ ม่ รั ก กั น ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1483 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1483 Sat, 18 Jun 2005 11:41:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1482 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1482 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ก่ อ น ม ะ ลิ บ า น ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1482 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1482 Sat, 18 Jun 2005 11:44:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1481 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1481 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ข่ มใจ ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1481 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1481 Sat, 18 Jun 2005 11:46:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1480 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1480 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[P a r a n o i d ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1480 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1480 Sat, 18 Jun 2005 11:50:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1479 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1479 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[วั น ที่ ฉั น ป่ ว ย ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1479 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1479 Sat, 18 Jun 2005 11:52:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1478 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1478 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ค น ที่ ถู ก รั ก ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1478 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1478 Sat, 18 Jun 2005 22:11:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1477 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1477 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ห า ย ใ จ ไ ม่ อ อ ก ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1477 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1477 Sat, 18 Jun 2005 11:54:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1476 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1476 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[เ รื่ อ ง บ น เ ตี ย ง ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1476 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1476 Sat, 18 Jun 2005 11:55:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1475 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1475 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[แ ค่ ห นึ่ ง คื น ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1475 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1475 Sat, 18 Jun 2005 11:57:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1474 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1474 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ติ ด ใ จ ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1474 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-06-2005&group=12&gblog=1474 Sat, 18 Jun 2005 11:58:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-08-2006&group=12&gblog=1473 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-08-2006&group=12&gblog=1473 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►เที่ยงคืน◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-08-2006&group=12&gblog=1473 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-08-2006&group=12&gblog=1473 Fri, 25 Aug 2006 16:12:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-08-2006&group=12&gblog=1472 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-08-2006&group=12&gblog=1472 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►สีชัง◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-08-2006&group=12&gblog=1472 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-08-2006&group=12&gblog=1472 Fri, 25 Aug 2006 16:09:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-08-2006&group=12&gblog=1471 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-08-2006&group=12&gblog=1471 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►กำแพงประเพณี◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-08-2006&group=12&gblog=1471 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-08-2006&group=12&gblog=1471 Fri, 25 Aug 2006 16:06:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-08-2006&group=12&gblog=1470 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-08-2006&group=12&gblog=1470 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►แอบรักเขา◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-08-2006&group=12&gblog=1470 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-08-2006&group=12&gblog=1470 Fri, 25 Aug 2006 16:04:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-08-2006&group=12&gblog=1469 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-08-2006&group=12&gblog=1469 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►เพื่อเธอ..◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-08-2006&group=12&gblog=1469 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-08-2006&group=12&gblog=1469 Wed, 30 Aug 2006 23:53:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-08-2006&group=12&gblog=1468 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-08-2006&group=12&gblog=1468 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►เพลงเศร้าที่แสนหวาน◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-08-2006&group=12&gblog=1468 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-08-2006&group=12&gblog=1468 Wed, 30 Aug 2006 16:40:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-11-2005&group=12&gblog=1467 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-11-2005&group=12&gblog=1467 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Q_Q คนไม่สำคัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-11-2005&group=12&gblog=1467 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-11-2005&group=12&gblog=1467 Fri, 04 Nov 2005 1:30:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1466 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1466 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[พอก็ยังไม่พอ - Bird ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1466 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1466 Mon, 12 Sep 2005 20:20:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1465 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1465 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าหาก - Mar & Venus]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1465 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1465 Mon, 12 Sep 2005 20:19:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1464 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1464 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[แน่ใจแล้วหรือ - ปนัดดา Feat.Thaitanium ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1464 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1464 Mon, 12 Sep 2005 20:17:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1463 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1463 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[เลี้ยงส่ง - Socool ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1463 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1463 Mon, 12 Sep 2005 20:15:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1462 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1462 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่เดิม - โปเตโต้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1462 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1462 Mon, 12 Sep 2005 20:14:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1461 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1461 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ปากดี - โปเตโต้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1461 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1461 Mon, 12 Sep 2005 20:12:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1460 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1460 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่แข่งยิ่งแพ้ - Bird ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1460 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1460 Mon, 12 Sep 2005 20:11:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1459 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1459 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากถามก็ตอบ - Bird]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1459 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1459 Mon, 12 Sep 2005 20:08:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1458 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1458 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าเธอหลายใจ - กะลา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1458 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1458 Mon, 12 Sep 2005 20:06:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1457 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1457 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ปิดตา - กะลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1457 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1457 Mon, 12 Sep 2005 20:05:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1456 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1456 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[เเม้ว่า - เสก โลโซ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1456 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1456 Mon, 12 Sep 2005 20:03:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1455 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1455 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ยินดีปีระกา - ลานนา คัมมินส์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1455 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1455 Mon, 12 Sep 2005 20:01:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1454 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1454 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[กิ๊กทั่วไทย - ดาจิม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1454 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-09-2005&group=12&gblog=1454 Mon, 12 Sep 2005 19:59:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-09-2006&group=12&gblog=1453 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-09-2006&group=12&gblog=1453 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►Copacabana◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-09-2006&group=12&gblog=1453 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-09-2006&group=12&gblog=1453 Wed, 06 Sep 2006 0:45:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-09-2006&group=12&gblog=1452 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-09-2006&group=12&gblog=1452 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►Can't Smile Without You◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-09-2006&group=12&gblog=1452 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-09-2006&group=12&gblog=1452 Wed, 06 Sep 2006 0:38:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-08-2006&group=12&gblog=1451 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-08-2006&group=12&gblog=1451 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►Back To Your Heart◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-08-2006&group=12&gblog=1451 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-08-2006&group=12&gblog=1451 Sat, 05 Aug 2006 1:00:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1450 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1450 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[นัวเนีย ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1450 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1450 Fri, 03 Jun 2005 21:34:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1449 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1449 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ น้ำตาหยดสุดท้าย ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1449 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1449 Fri, 03 Jun 2005 22:53:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1448 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1448 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ ที่แห่งนี้ ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1448 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1448 Fri, 03 Jun 2005 22:56:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1447 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1447 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ คนพิเศษ ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1447 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1447 Fri, 03 Jun 2005 22:58:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1446 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1446 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[คนนี้ใช่ไหม ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1446 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1446 Fri, 03 Jun 2005 23:00:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1445 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1445 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ เขากลับมาตอนไหน ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1445 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1445 Fri, 03 Jun 2005 23:03:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1444 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1444 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอโทษที่ฉวยโอกาส ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1444 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1444 Fri, 03 Jun 2005 23:05:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1443 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1443 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Desire ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1443 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1443 Fri, 03 Jun 2005 23:08:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1442 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1442 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ด้วยไอรัก ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1442 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1442 Fri, 03 Jun 2005 23:10:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1441 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1441 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ ลมหายใจของฉันเพื่อเธอ ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1441 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-06-2005&group=12&gblog=1441 Fri, 03 Jun 2005 23:12:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1440 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1440 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั๊ด-ตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1440 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1440 Fri, 22 Jul 2005 4:00:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1439 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1439 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำซึมบ่อทราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1439 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1439 Fri, 22 Jul 2005 3:58:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1438 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1438 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[เกินเลย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1438 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1438 Fri, 22 Jul 2005 3:57:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1437 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1437 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันอยู่ตรงนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1437 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1437 Fri, 22 Jul 2005 3:56:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1436 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1436 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[เดี๋ยวก็เช้าแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1436 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1436 Fri, 22 Jul 2005 3:55:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1435 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1435 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[See You In My Dream]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1435 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1435 Fri, 22 Jul 2005 3:53:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1434 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1434 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[รักกันหนอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1434 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1434 Fri, 22 Jul 2005 3:52:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1433 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1433 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่กัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1433 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1433 Fri, 22 Jul 2005 3:51:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1432 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1432 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ก็มันเหงา (Lonely) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1432 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1432 Fri, 22 Jul 2005 3:49:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1431 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1431 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[คำ 3 คำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1431 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1431 Fri, 22 Jul 2005 3:47:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1430 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1430 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากมีสิทธิ์ใช้คำว่ารัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1430 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1430 Fri, 22 Jul 2005 3:46:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1429 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1429 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[หยุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1429 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1429 Fri, 22 Jul 2005 3:45:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1428 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1428 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[อุ่นไอรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1428 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2005&group=12&gblog=1428 Fri, 22 Jul 2005 3:44:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2007&group=12&gblog=1427 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2007&group=12&gblog=1427 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►Linda Ronstadt - Just One Look◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2007&group=12&gblog=1427 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2007&group=12&gblog=1427 Fri, 19 Jan 2007 12:36:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2007&group=12&gblog=1426 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2007&group=12&gblog=1426 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►Linda Ronstadt - Hurt So Bad◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2007&group=12&gblog=1426 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2007&group=12&gblog=1426 Fri, 19 Jan 2007 12:33:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2007&group=12&gblog=1425 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2007&group=12&gblog=1425 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►Linda Ronstadt - It's So Easy◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2007&group=12&gblog=1425 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2007&group=12&gblog=1425 Fri, 19 Jan 2007 12:30:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2007&group=12&gblog=1424 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2007&group=12&gblog=1424 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►Linda Ronstadt - Blue Bayou◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2007&group=12&gblog=1424 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2007&group=12&gblog=1424 Fri, 19 Jan 2007 12:15:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-06-2006&group=12&gblog=1423 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-06-2006&group=12&gblog=1423 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►เข้าใจ(Understand)◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-06-2006&group=12&gblog=1423 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-06-2006&group=12&gblog=1423 Mon, 19 Jun 2006 22:07:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-05-2006&group=12&gblog=1422 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-05-2006&group=12&gblog=1422 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►วางมือบนบ่า น้ำตาก็ไหล◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-05-2006&group=12&gblog=1422 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-05-2006&group=12&gblog=1422 Wed, 31 May 2006 14:49:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2006&group=12&gblog=1421 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2006&group=12&gblog=1421 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►แพ้◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2006&group=12&gblog=1421 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2006&group=12&gblog=1421 Fri, 26 May 2006 15:08:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2006&group=12&gblog=1420 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2006&group=12&gblog=1420 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►เธอที่ไม่เคยเปลี่ยน◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2006&group=12&gblog=1420 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2006&group=12&gblog=1420 Fri, 26 May 2006 15:04:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1419 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1419 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[LOVE WILL KEEP US ALIVE]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1419 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1419 Thu, 19 Jan 2006 19:29:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1418 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1418 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[LOVE STORY]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1418 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1418 Thu, 19 Jan 2006 19:27:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1417 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1417 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[LOVE ME TENDER]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1417 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1417 Thu, 19 Jan 2006 19:25:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1416 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1416 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[LET IT BE]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1416 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1416 Thu, 19 Jan 2006 19:22:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1415 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1415 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[KILLING ME SOFTLY WITH HIS SONG]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1415 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1415 Thu, 19 Jan 2006 19:19:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1414 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1414 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[KUNGFU FIGHTING]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1414 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1414 Thu, 19 Jan 2006 19:17:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1413 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1413 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[JAILHOUSE ROCK]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1413 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1413 Thu, 19 Jan 2006 19:10:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1411 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1411 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[I CAN'T STOP LOVING YOU]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1411 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1411 Thu, 19 Jan 2006 14:18:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1410 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1410 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[I JUST CALL TO SAY I LOVE YOU]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1410 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1410 Thu, 19 Jan 2006 19:04:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1409 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1409 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[I FEEL GOOD]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1409 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1409 Thu, 19 Jan 2006 19:02:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1408 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1408 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[I'LL ALWAYS LOVE YOU]]> >You...My darling you...Bittersweet.. memories;that is allI'm taking..with me.So good-bye,Please....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1408 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1408 Thu, 19 Jan 2006 19:00:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1407 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1407 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[I DON'T WANT TO MISS A THING ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1407 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1407 Thu, 19 Jan 2006 14:13:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1406 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1406 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[HOW CAN YOU MEND A BROKEN HEART]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1406 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1406 Thu, 19 Jan 2006 18:53:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1405 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1405 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[HERO]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1405 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1405 Thu, 19 Jan 2006 18:45:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1404 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1404 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[HELP ME MAKE IT THROUGH THE NIGHT]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1404 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1404 Thu, 19 Jan 2006 21:48:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1403 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1403 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[HOUND DOG]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1403 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1403 Thu, 19 Jan 2006 21:45:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1402 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1402 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[HOTEL CALIFORNIA ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1402 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1402 Thu, 19 Jan 2006 21:41:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1401 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1401 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[HEY JUDE]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1401 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1401 Thu, 19 Jan 2006 21:39:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1400 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1400 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[GREATEST LOVE OF ALL ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1400 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1400 Thu, 19 Jan 2006 21:36:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1399 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1399 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[FEELINGS ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1399 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1399 Thu, 19 Jan 2006 21:32:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1398 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1398 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[EVERY BREATH YOU TAKE]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1398 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1398 Thu, 19 Jan 2006 14:01:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1397 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1397 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ENDLESS LOVE]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1397 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1397 Thu, 19 Jan 2006 13:59:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1396 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1396 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[EVERYTHING I DO]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1396 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1396 Thu, 19 Jan 2006 21:29:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1394 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1394 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[BLUEMOON]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1394 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1394 Thu, 19 Jan 2006 21:18:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1393 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1393 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[BRIDGE OVER TROUBLED WATER]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1393 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1393 Thu, 19 Jan 2006 21:14:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1392 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1392 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[BORN FREE ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1392 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1392 Thu, 19 Jan 2006 21:12:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1391 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1391 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[BEYOND THE SEA]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1391 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1391 Thu, 19 Jan 2006 21:10:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1390 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1390 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ALWAYS AND FOREVER ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1390 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1390 Thu, 19 Jan 2006 21:06:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1389 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1389 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[A TIME FOR US]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1389 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1389 Thu, 19 Jan 2006 21:04:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1388 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1388 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ARE YOU LONESOME TONIGHT]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1388 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1388 Thu, 19 Jan 2006 21:00:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1387 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1387 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[AND I LOVE YOU SO]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1387 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1387 Thu, 19 Jan 2006 20:58:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1386 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1386 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ALWAYS ON MY MIND]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1386 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2006&group=12&gblog=1386 Thu, 19 Jan 2006 20:55:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1385 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1385 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[นัดพบหน้าอำเภอ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1385 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1385 Tue, 24 Jan 2006 15:19:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1384 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1384 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[นักร้องบ้านนอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1384 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1384 Tue, 24 Jan 2006 15:18:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1383 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1383 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[นอนฟังเครื่องไฟ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1383 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1383 Tue, 24 Jan 2006 15:17:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1382 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1382 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่าฉลอม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1382 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1382 Tue, 24 Jan 2006 15:16:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1381 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1381 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุ่งรวงทอง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1381 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1381 Tue, 24 Jan 2006 15:15:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1380 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1380 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่ว่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1380 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1380 Tue, 24 Jan 2006 15:14:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1379 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1379 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่รัก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1379 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1379 Tue, 24 Jan 2006 15:13:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1378 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1378 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำใจลำบาก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1378 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1378 Tue, 24 Jan 2006 15:12:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1377 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1377 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ทะเลไม่เคยหลับ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1377 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1377 Tue, 24 Jan 2006 15:11:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1376 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1376 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ทะเลใจ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1376 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1376 Tue, 24 Jan 2006 15:10:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1375 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1375 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ทะเลร่ำไห้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1375 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1375 Tue, 24 Jan 2006 15:09:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1374 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1374 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ทรายสีเพลิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1374 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1374 Tue, 24 Jan 2006 15:08:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1373 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1373 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ทรมาน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1373 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1373 Tue, 24 Jan 2006 15:07:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1372 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1372 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ่านไฟเก่า ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1372 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1372 Tue, 24 Jan 2006 15:06:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1371 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1371 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ถามใจเธอดูก่อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1371 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1371 Tue, 24 Jan 2006 15:05:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1370 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1370 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ตารางดวงใจ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1370 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1370 Tue, 24 Jan 2006 15:04:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1369 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1369 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั๊กแตนผูกโบว์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1369 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1369 Tue, 24 Jan 2006 15:03:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1368 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1368 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวสำรอง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1368 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1368 Tue, 24 Jan 2006 15:02:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1367 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1367 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัดสวาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1367 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1367 Tue, 24 Jan 2006 15:00:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1366 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1366 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ตังเก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1366 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1366 Tue, 24 Jan 2006 15:00:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1365 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1365 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ตะกายดาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1365 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1365 Tue, 24 Jan 2006 14:59:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1364 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1364 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ด้วยรักและผูกพัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1364 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1364 Tue, 24 Jan 2006 14:58:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1363 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1363 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาวเรืองดาวโรย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1363 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1363 Tue, 24 Jan 2006 14:56:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1362 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1362 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาวล้อมเดือน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1362 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1362 Tue, 24 Jan 2006 14:55:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1361 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1361 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1361 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1361 Tue, 24 Jan 2006 14:54:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1360 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1360 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1360 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1360 Tue, 24 Jan 2006 14:53:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1359 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1359 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงใจในฝัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1359 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1359 Tue, 24 Jan 2006 14:51:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1358 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1358 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงใจ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1358 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1358 Tue, 24 Jan 2006 14:50:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1357 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1357 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ซ้ำเติม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1357 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1357 Tue, 24 Jan 2006 14:49:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1356 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1356 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ซ่อนรัก รักซ้อน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1356 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1356 Tue, 24 Jan 2006 14:47:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1355 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1355 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ชู้ทางใจ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1355 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1355 Tue, 24 Jan 2006 14:46:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1354 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1354 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ชายคาหัวใจ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1354 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1354 Tue, 24 Jan 2006 14:45:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1353 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1353 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ชั่วฟ้าดินสลาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1353 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1353 Tue, 24 Jan 2006 14:44:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1352 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1352 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ชั่วนิจนิรันดร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1352 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1352 Tue, 24 Jan 2006 14:43:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1351 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1351 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ชะตาฟ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1351 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1351 Tue, 24 Jan 2006 14:42:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1350 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1350 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ชะตาชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1350 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1350 Tue, 24 Jan 2006 14:41:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1349 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1349 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉากสุดท้าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1349 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1349 Tue, 24 Jan 2006 14:40:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1348 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1348 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันเป็นของเธอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1348 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1348 Tue, 24 Jan 2006 14:39:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1347 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1347 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันเปล่านา เขามาเอง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1347 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1347 Tue, 24 Jan 2006 14:38:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1346 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1346 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันหรือเธอ..ที่เปลี่ยนไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1346 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1346 Tue, 24 Jan 2006 14:37:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1345 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1345 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันวันนี้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1345 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1345 Tue, 24 Jan 2006 14:35:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1344 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1344 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันรักผัวเขา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1344 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1344 Tue, 24 Jan 2006 14:34:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1343 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1343 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[จากน้อง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1343 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1343 Tue, 24 Jan 2006 14:33:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1342 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1342 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[จับมือกันไว้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1342 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1342 Tue, 24 Jan 2006 14:32:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1341 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1341 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[จะคอยขวัญใจ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1341 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1341 Tue, 24 Jan 2006 14:31:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1340 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1340 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[จะขอก็รีบขอ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1340 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1340 Tue, 24 Jan 2006 14:29:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1339 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1339 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[จงรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1339 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-01-2006&group=12&gblog=1339 Tue, 24 Jan 2006 14:28:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1338 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1338 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►Love Will Save The Day◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1338 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1338 Sun, 03 Dec 2006 1:46:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1337 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1337 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►Just The Lonely Talking Again◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1337 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1337 Sun, 03 Dec 2006 1:42:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1336 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1336 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►I Wanna Dance With Somebody◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1336 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1336 Sun, 03 Dec 2006 1:39:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1335 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1335 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►Whatchulookinat◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1335 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1335 Sun, 03 Dec 2006 1:36:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1334 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1334 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►You Light Up My Life◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1334 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1334 Sun, 03 Dec 2006 1:32:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1333 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1333 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►Unashamed◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1333 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1333 Sun, 03 Dec 2006 1:29:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1332 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1332 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►Try It On My Own◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1332 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1332 Sun, 03 Dec 2006 1:26:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1331 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1331 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►Love That Man◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1331 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1331 Sun, 03 Dec 2006 1:23:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1330 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1330 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►Tell Me No◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1330 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1330 Sun, 03 Dec 2006 1:19:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1329 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1329 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►One Of Those Days◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1329 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1329 Sun, 03 Dec 2006 1:16:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1328 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1328 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►Nobody Loves Me Like You Do◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1328 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1328 Sun, 03 Dec 2006 1:13:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1327 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1327 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►Someone For Me◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1327 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1327 Sun, 03 Dec 2006 1:09:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1326 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1326 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►Thinking About You◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1326 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1326 Sun, 03 Dec 2006 1:05:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1325 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1325 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►Hold Me◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1325 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1325 Sun, 03 Dec 2006 1:01:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1324 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1324 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►You Give Good Love◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1324 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1324 Sun, 03 Dec 2006 0:58:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1323 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1323 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►Greatest Love Of All◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1323 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2006&group=12&gblog=1323 Sun, 03 Dec 2006 0:54:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1322 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1322 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากให้ช่วงเวลาเหล่านี้อยู่กับเราไปนานๆได้ไหม ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1322 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1322 Mon, 30 May 2005 1:12:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1321 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1321 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ ยอมตั้งแต่หน้าประตู ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1321 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1321 Mon, 30 May 2005 1:07:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1320 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1320 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[เลิกกัน ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1320 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1320 Mon, 30 May 2005 0:53:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1319 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1319 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[จะรักกันไปถึงไหน ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1319 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1319 Mon, 30 May 2005 0:49:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1318 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1318 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Acrophobia ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1318 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1318 Mon, 30 May 2005 0:43:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1317 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1317 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ ... เข้ากันไม่ได้ ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1317 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1317 Mon, 30 May 2005 0:38:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1316 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1316 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[เปลี่ยนไปทุกอย่าง ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1316 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1316 Mon, 30 May 2005 0:28:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1315 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1315 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ เจ็บแปลบ ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1315 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1315 Mon, 30 May 2005 0:23:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1314 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1314 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ ยิ่งรักเธอ ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1314 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1314 Mon, 30 May 2005 0:18:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1313 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1313 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ็บแทนได้ไหม ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1313 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1313 Mon, 30 May 2005 0:15:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1312 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1312 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจมีเธอ...เธอมีใคร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1312 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-05-2005&group=12&gblog=1312 Mon, 30 May 2005 0:06:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-06-2005&group=12&gblog=1311 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-06-2005&group=12&gblog=1311 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่อยากเห็นหน้าเธอ ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-06-2005&group=12&gblog=1311 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-06-2005&group=12&gblog=1311 Sat, 04 Jun 2005 23:26:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-06-2005&group=12&gblog=1310 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-06-2005&group=12&gblog=1310 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ หน้าอกไม่มีหัวใจ ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-06-2005&group=12&gblog=1310 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-06-2005&group=12&gblog=1310 Sat, 04 Jun 2005 23:10:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-06-2005&group=12&gblog=1309 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-06-2005&group=12&gblog=1309 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[บอกรักกับดาว ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-06-2005&group=12&gblog=1309 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-06-2005&group=12&gblog=1309 Sat, 04 Jun 2005 23:04:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-06-2005&group=12&gblog=1308 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-06-2005&group=12&gblog=1308 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าแอบร้องไห้เมื่อไกลกัน ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-06-2005&group=12&gblog=1308 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-06-2005&group=12&gblog=1308 Sat, 04 Jun 2005 23:01:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-06-2005&group=12&gblog=1307 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-06-2005&group=12&gblog=1307 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ หูดับตับไหม้ ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-06-2005&group=12&gblog=1307 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-06-2005&group=12&gblog=1307 Sat, 04 Jun 2005 23:38:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-06-2005&group=12&gblog=1306 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-06-2005&group=12&gblog=1306 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ใช้เบอร์เดิม ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-06-2005&group=12&gblog=1306 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-06-2005&group=12&gblog=1306 Sat, 04 Jun 2005 22:41:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-06-2005&group=12&gblog=1305 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-06-2005&group=12&gblog=1305 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[One for all .......]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-06-2005&group=12&gblog=1305 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-06-2005&group=12&gblog=1305 Sat, 04 Jun 2005 22:30:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-06-2005&group=12&gblog=1304 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-06-2005&group=12&gblog=1304 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ Strange Magic ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-06-2005&group=12&gblog=1304 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-06-2005&group=12&gblog=1304 Sat, 04 Jun 2005 22:26:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2006&group=12&gblog=1303 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2006&group=12&gblog=1303 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►เธอเห็นท้องฟ้านั้นไหม◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2006&group=12&gblog=1303 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-06-2006&group=12&gblog=1303 Wed, 07 Jun 2006 22:43:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1302 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1302 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[.โอ้ละหนอ…MY LOVE ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1302 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1302 Tue, 16 Aug 2005 3:16:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1301 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1301 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากถามก็ตอบ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1301 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1301 Tue, 16 Aug 2005 3:13:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1300 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1300 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[สัญญากาสะลอง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1300 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1300 Tue, 16 Aug 2005 3:11:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1299 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1299 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้ฉันรักเธอได้ไหม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1299 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1299 Tue, 16 Aug 2005 3:09:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1298 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1298 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ระหว่างเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1298 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1298 Tue, 16 Aug 2005 3:07:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1297 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1297 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจรัก....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1297 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1297 Tue, 16 Aug 2005 3:05:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1296 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1296 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางเดินแห่งรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1296 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1296 Tue, 16 Aug 2005 3:04:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1295 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1295 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝนตกที่หน้าต่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1295 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1295 Tue, 16 Aug 2005 3:03:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1294 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1294 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ว้าเหว่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1294 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1294 Tue, 16 Aug 2005 3:02:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1293 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1293 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[คืนสุดท้าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1293 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1293 Tue, 16 Aug 2005 3:01:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1292 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1292 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ชั่วฟ้าดินสลาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1292 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2005&group=12&gblog=1292 Tue, 16 Aug 2005 2:59:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1291 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1291 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[You've got a friend ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1291 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1291 Sun, 12 Mar 2006 21:08:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1290 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1290 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Greenfields]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1290 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1290 Sun, 12 Mar 2006 21:07:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1289 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1289 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ Stay]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1289 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1289 Sun, 12 Mar 2006 21:05:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1288 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1288 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Love is all around]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1288 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1288 Sun, 12 Mar 2006 21:04:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1287 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1287 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[If we hold on together ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1287 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1287 Sun, 12 Mar 2006 21:02:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1286 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1286 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Everything I Do]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1286 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1286 Sun, 12 Mar 2006 21:01:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1285 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1285 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Sometimes when we touch]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1285 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1285 Sun, 12 Mar 2006 20:59:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1284 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1284 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Beyond the sea]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1284 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1284 Sun, 12 Mar 2006 20:58:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1283 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1283 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[แมงมุม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1283 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1283 Sun, 12 Mar 2006 20:56:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1282 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1282 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[กล้าได้กล้าเสีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1282 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1282 Sun, 12 Mar 2006 20:55:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1281 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1281 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่อ้วนเอาเท่าไหร่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1281 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1281 Sun, 12 Mar 2006 20:53:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1280 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1280 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟองสบู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1280 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1280 Sun, 12 Mar 2006 20:52:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1279 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1279 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอก็แค่โซดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1279 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1279 Sun, 12 Mar 2006 20:51:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1278 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1278 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ปลายฟ้า ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1278 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1278 Sun, 12 Mar 2006 20:50:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1277 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1277 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ส้มตำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1277 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-03-2006&group=12&gblog=1277 Sun, 12 Mar 2006 20:48:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-04-2006&group=12&gblog=1276 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-04-2006&group=12&gblog=1276 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►บัวชมพู ฟอร์ด - วงกลม◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-04-2006&group=12&gblog=1276 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-04-2006&group=12&gblog=1276 Sun, 30 Apr 2006 20:45:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2006&group=12&gblog=1275 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2006&group=12&gblog=1275 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►เหมือนเคย◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2006&group=12&gblog=1275 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2006&group=12&gblog=1275 Sat, 22 Jul 2006 19:47:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2006&group=12&gblog=1274 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2006&group=12&gblog=1274 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►อีกคนที่รักเธอ◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2006&group=12&gblog=1274 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2006&group=12&gblog=1274 Sat, 22 Jul 2006 15:01:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2006&group=12&gblog=1273 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2006&group=12&gblog=1273 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►การรอคอย..การมาถึง◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2006&group=12&gblog=1273 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2006&group=12&gblog=1273 Sat, 22 Jul 2006 14:59:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2006&group=12&gblog=1272 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2006&group=12&gblog=1272 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►รักเธอที่สุด◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2006&group=12&gblog=1272 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2006&group=12&gblog=1272 Sat, 22 Jul 2006 14:57:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2006&group=12&gblog=1271 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2006&group=12&gblog=1271 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►เก็บอยู่ในหัวใจ◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2006&group=12&gblog=1271 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2006&group=12&gblog=1271 Sat, 22 Jul 2006 15:19:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-05-2006&group=12&gblog=1270 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-05-2006&group=12&gblog=1270 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►ดอกราตรี◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-05-2006&group=12&gblog=1270 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-05-2006&group=12&gblog=1270 Sat, 27 May 2006 19:43:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-12-2005&group=12&gblog=1269 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-12-2005&group=12&gblog=1269 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[☆ ♥ Something Stupid ♥ ☆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-12-2005&group=12&gblog=1269 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-12-2005&group=12&gblog=1269 Wed, 07 Dec 2005 13:57:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1268 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1268 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[~ ไม่ว่าง ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1268 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1268 Thu, 26 May 2005 21:10:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1267 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1267 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[~ องศาที่ต่างกัน ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1267 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1267 Thu, 26 May 2005 13:30:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1266 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1266 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[~ อิ่มอุ่น ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1266 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1266 Thu, 26 May 2005 13:32:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1265 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1265 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[~ ด้านมืดของพระจันทร์ ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1265 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1265 Thu, 26 May 2005 13:34:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1264 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1264 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~ เรื่องง่ายๆ ที่ผู้ชายไม่รู้ ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1264 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1264 Thu, 26 May 2005 13:36:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1263 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1263 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~ ในสายลม ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1263 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1263 Thu, 26 May 2005 13:38:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1262 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1262 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~ มีความสุข (บนความทุกข์ของคนอื่น) ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1262 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1262 Thu, 26 May 2005 13:46:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1261 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1261 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[~ คำน้ำเน่า ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1261 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1261 Thu, 26 May 2005 13:48:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1260 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1260 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~ บอกไม่รักง่ายกว่าไหม ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1260 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1260 Thu, 26 May 2005 13:50:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1259 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1259 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~ อกข้างซ้าย ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1259 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1259 Thu, 26 May 2005 13:52:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1258 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1258 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~ ขอดาว ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1258 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1258 Thu, 26 May 2005 13:54:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1257 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1257 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~ คำถามแทงใจ ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1257 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1257 Thu, 26 May 2005 13:55:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1256 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1256 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[~ รัก(ไม่ต้องยุติธรรม) ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1256 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-05-2005&group=12&gblog=1256 Thu, 26 May 2005 13:57:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1255 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1255 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[รักข้ามขอบฟ้า ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1255 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1255 Wed, 08 Feb 2006 15:22:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1254 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1254 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ระฆังใจ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1254 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1254 Wed, 08 Feb 2006 15:21:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1253 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1253 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[รอวันฉันรักเธอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1253 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1253 Wed, 08 Feb 2006 15:19:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1252 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1252 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[รอรัก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1252 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1252 Wed, 08 Feb 2006 15:19:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1251 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1251 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[รอยไถแปร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1251 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1251 Wed, 08 Feb 2006 15:18:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1250 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1250 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[รอยร้าว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1250 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1250 Wed, 08 Feb 2006 15:16:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1249 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1249 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[รอยรักรอยเล็บ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1249 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1249 Wed, 08 Feb 2006 15:15:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1248 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1248 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[รบกวนมารักกัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1248 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1248 Wed, 08 Feb 2006 15:14:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1247 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1247 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1247 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1247 Wed, 08 Feb 2006 15:13:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1246 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1246 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ยินยอม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1246 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2006&group=12&gblog=1246 Wed, 08 Feb 2006 15:11:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1245 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1245 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[คำว่าเรา - พีชเมคเกอร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1245 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1245 Tue, 21 Jun 2005 12:59:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1244 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1244 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[I Belive ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1244 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1244 Tue, 21 Jun 2005 22:41:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1243 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1243 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Some How]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1243 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1243 Tue, 21 Jun 2005 13:01:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1242 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1242 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Miracles]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1242 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1242 Tue, 21 Jun 2005 13:02:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1241 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1241 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Forgotten]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1241 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1241 Tue, 21 Jun 2005 13:03:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1240 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1240 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Let's Get it started]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1240 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1240 Tue, 21 Jun 2005 13:05:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1239 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1239 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Up up!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1239 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1239 Tue, 21 Jun 2005 13:07:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1238 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1238 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[shut up]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1238 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1238 Tue, 21 Jun 2005 13:09:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1237 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1237 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[It's like that]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1237 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1237 Tue, 21 Jun 2005 13:14:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1236 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1236 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[What You Waiting For]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1236 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1236 Tue, 21 Jun 2005 13:17:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1235 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1235 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Dragostea Din Tei - System Dance 11]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1235 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-06-2005&group=12&gblog=1235 Tue, 21 Jun 2005 13:19:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1234 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1234 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[แวะ (ไปไหน?) - (TOMO) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1234 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1234 Sat, 23 Jul 2005 2:45:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1233 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1233 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Just Holla - (THAITANIUM) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1233 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1233 Sat, 23 Jul 2005 2:42:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1232 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1232 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[DREAM - (THAITANIUM)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1232 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1232 Sat, 23 Jul 2005 2:39:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1231 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1231 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Surprised! - (Penguin Villa)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1231 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1231 Sat, 23 Jul 2005 2:38:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1230 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1230 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ค้อน - (Penguin Villa) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1230 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1230 Sat, 23 Jul 2005 2:37:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1229 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1229 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ป่านนี้ - (Big Ass)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1229 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1229 Sat, 23 Jul 2005 2:35:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1228 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1228 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางผ่าน - (Big Ass) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1228 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1228 Sat, 23 Jul 2005 2:32:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1227 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1227 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ก่อนตาย - (Big Ass) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1227 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1227 Sat, 23 Jul 2005 2:30:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1226 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1226 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ค่อยเต็ม - (Big Ass) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1226 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1226 Sat, 23 Jul 2005 2:28:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1225 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1225 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[นาทีสุดท้าย - (BODYSLAM)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1225 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1225 Sat, 23 Jul 2005 2:27:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1224 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1224 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[เผื่อไว้ - (BODYSLAM) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1224 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1224 Sat, 23 Jul 2005 2:26:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1223 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1223 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[อากาศ - (BODYSLAM)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1223 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1223 Sat, 23 Jul 2005 2:25:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1222 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1222 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[งมงาย - (BODYSLAM) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1222 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1222 Sat, 23 Jul 2005 2:23:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1221 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1221 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ความซื่อสัตย์ - (BODYSLAM)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1221 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1221 Sat, 23 Jul 2005 2:22:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1220 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1220 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้ไหม? - (โต๋ - ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1220 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2005&group=12&gblog=1220 Sat, 23 Jul 2005 2:21:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-02-2006&group=12&gblog=1219 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-02-2006&group=12&gblog=1219 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[☛ ❤ And/\I/\Love/\You/\So ❤ ☚ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-02-2006&group=12&gblog=1219 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-02-2006&group=12&gblog=1219 Tue, 21 Feb 2006 15:17:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-08-2006&group=12&gblog=1218 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-08-2006&group=12&gblog=1218 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►ต้องโทษดาว ◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-08-2006&group=12&gblog=1218 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-08-2006&group=12&gblog=1218 Sat, 12 Aug 2006 0:49:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-08-2006&group=12&gblog=1217 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-08-2006&group=12&gblog=1217 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►คนในนิยาย◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-08-2006&group=12&gblog=1217 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-08-2006&group=12&gblog=1217 Sat, 12 Aug 2006 0:40:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1216 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1216 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[How can I tell her]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1216 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1216 Mon, 13 Mar 2006 20:15:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1215 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1215 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Me and you and the dog named Boo]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1215 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1215 Mon, 13 Mar 2006 20:14:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1214 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1214 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Howzat]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1214 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1214 Mon, 13 Mar 2006 20:12:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1213 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1213 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Killing me softly with his song ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1213 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1213 Mon, 13 Mar 2006 20:11:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1212 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1212 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[If you leave me now]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1212 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1212 Mon, 13 Mar 2006 20:10:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1211 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1211 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[The River Of No Return]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1211 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1211 Mon, 13 Mar 2006 20:08:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1210 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1210 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[All My Loving]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1210 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1210 Mon, 13 Mar 2006 20:07:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1209 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1209 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Sukiyaki (A Taste of Honey)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1209 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1209 Mon, 13 Mar 2006 20:06:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1208 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1208 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[The End of The World]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1208 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1208 Mon, 13 Mar 2006 20:05:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1207 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1207 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Sutter's Mill]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1207 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1207 Mon, 13 Mar 2006 20:03:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1206 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1206 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[All By Myself]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1206 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1206 Mon, 13 Mar 2006 20:02:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1205 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1205 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[San Francisco]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1205 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1205 Mon, 13 Mar 2006 20:00:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1204 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1204 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Tell Laura I Love Her]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1204 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1204 Mon, 13 Mar 2006 19:58:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1203 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1203 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1203 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1203 Mon, 13 Mar 2006 19:57:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1202 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1202 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Cotton Fields ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1202 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-03-2006&group=12&gblog=1202 Mon, 13 Mar 2006 19:55:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-05-2006&group=12&gblog=1201 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-05-2006&group=12&gblog=1201 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►อดีต - ศิลปิน :โจ้ วงพอส◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-05-2006&group=12&gblog=1201 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-05-2006&group=12&gblog=1201 Thu, 04 May 2006 13:39:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-05-2006&group=12&gblog=1200 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-05-2006&group=12&gblog=1200 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►ความสุข ความทรงจำ – เบิร์ด ธงไชย ◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-05-2006&group=12&gblog=1200 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-05-2006&group=12&gblog=1200 Thu, 04 May 2006 13:20:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2006&group=12&gblog=1199 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2006&group=12&gblog=1199 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►Love Takes Time◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2006&group=12&gblog=1199 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2006&group=12&gblog=1199 Tue, 17 Oct 2006 16:01:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2006&group=12&gblog=1198 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2006&group=12&gblog=1198 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►One And Only◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2006&group=12&gblog=1198 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2006&group=12&gblog=1198 Tue, 17 Oct 2006 15:58:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2006&group=12&gblog=1197 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2006&group=12&gblog=1197 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►Emotions◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2006&group=12&gblog=1197 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2006&group=12&gblog=1197 Tue, 17 Oct 2006 15:53:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2006&group=12&gblog=1196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2006&group=12&gblog=1196 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►Thank God I Found You◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2006&group=12&gblog=1196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2006&group=12&gblog=1196 Tue, 17 Oct 2006 15:48:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2006&group=12&gblog=1195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2006&group=12&gblog=1195 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►Butterfly◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2006&group=12&gblog=1195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2006&group=12&gblog=1195 Tue, 17 Oct 2006 15:42:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2006&group=12&gblog=1194 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2006&group=12&gblog=1194 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►Always Be My Baby◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2006&group=12&gblog=1194 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2006&group=12&gblog=1194 Tue, 17 Oct 2006 15:37:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2006&group=12&gblog=1193 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2006&group=12&gblog=1193 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►Without You◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2006&group=12&gblog=1193 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2006&group=12&gblog=1193 Tue, 17 Oct 2006 15:31:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2006&group=12&gblog=1192 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2006&group=12&gblog=1192 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►Hero◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2006&group=12&gblog=1192 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2006&group=12&gblog=1192 Tue, 17 Oct 2006 15:23:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1191 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1191 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Dangerous - Tatayoung Feat. Titanium]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1191 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1191 Mon, 01 Aug 2005 23:44:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1190 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1190 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Sexy, Naughty, Bitchy ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1190 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1190 Mon, 01 Aug 2005 11:34:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1189 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคน - ทาทา ยัง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1189 Mon, 01 Aug 2005 3:45:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1188 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บลมหายใจไว้เพื่อฉัน (TEAM) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1188 Mon, 01 Aug 2005 2:21:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1187 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ ยอม - ทาทายัง [Tatayoung]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1187 Mon, 01 Aug 2005 2:18:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1186 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[รักหนอรัก (PINK) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1186 Mon, 01 Aug 2005 11:49:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1185 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1185 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ข่มใจ - Breakfast In Bed]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1185 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1185 Mon, 01 Aug 2005 2:13:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1184 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[หวั่นไหว - บอดี้สแลม [Bodyslam]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1184 Mon, 01 Aug 2005 2:08:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1183 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่มีแสงดาว (Toffy) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1183 Mon, 01 Aug 2005 1:55:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1182 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะฉะนั้น? Tell Me Why?- (Mr.Z feat. เจิน - วรัญญา เจริญพรสิริสุข) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1182 Mon, 01 Aug 2005 1:48:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1181 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[หลับไม่ลงอีกคืน (โฟร์ท) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1181 Mon, 01 Aug 2005 1:45:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1180 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[อีกหน่อยเธอคงรู้เอง (Basket Band)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1180 Mon, 01 Aug 2005 1:43:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1179 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[สักวัน (Basket Band)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1179 Mon, 01 Aug 2005 1:41:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1178 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอลืมบ้างได้ไหม (เม) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1178 Mon, 01 Aug 2005 1:39:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1177 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ คิดมาก (2 Peace)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1177 Mon, 01 Aug 2005 1:37:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1176 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[รักยิ้ม (ไอน้ำ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1176 Mon, 01 Aug 2005 1:35:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1175 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัดสินใจ (B5)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1175 Mon, 01 Aug 2005 1:32:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1174 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[รักเธอด้วยสายตา (PEAK)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1174 Mon, 01 Aug 2005 1:30:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1173 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[OPEN (เบน ชลาทิศ) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1173 Mon, 01 Aug 2005 1:27:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1172 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[เสียงที่ไม่ได้ยิน (Sound Walker)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1172 Mon, 01 Aug 2005 1:26:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1171 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[คืนใจ (VACATION)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1171 Mon, 01 Aug 2005 1:24:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1170 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอร้อง (Acapella 7) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1170 Mon, 01 Aug 2005 1:22:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1169 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ความคิดสั่งได้-หัวใจสั่งยาก (Sound Walker)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1169 Mon, 01 Aug 2005 1:21:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1168 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ อาจเพราะ (เธอ) (MONOTONE) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1168 Mon, 01 Aug 2005 1:19:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1167 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[See You In My Dream - (Basher) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1167 Mon, 01 Aug 2005 1:10:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1166 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอคือหัวใจ (P.O.P)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1166 Mon, 01 Aug 2005 1:06:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1165 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[อธิษฐาน - (Basher)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1165 Mon, 01 Aug 2005 1:05:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1164 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ตามหาหัวใจ (Dan+Beam)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1164 Mon, 01 Aug 2005 1:03:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1163 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่ได้พบเธอ (P.O.P)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1163 Mon, 01 Aug 2005 1:01:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1162 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[กอดตัวเอง (Lipta)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1162 Mon, 01 Aug 2005 1:00:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1161 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้ (นภ พรชำนิ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1161 Mon, 01 Aug 2005 0:58:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1160 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ใต้ฟ้าเดียวกัน (MAYBE)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1160 Mon, 01 Aug 2005 0:56:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1159 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะฉันใช่ไหม (CRESCENDO)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1159 Mon, 01 Aug 2005 0:55:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1158 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ใครสักคน (Brook)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1158 Mon, 01 Aug 2005 0:53:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1157 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[รักนี้จะมีแต่เธอ (Paper Clips)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1157 Mon, 01 Aug 2005 0:51:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1156 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[กลัวเธอจะมีแฟนแล้ว (ศร)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1156 Mon, 01 Aug 2005 0:50:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1155 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[รักก็บอกว่ารัก (SoundAbout)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1155 Mon, 01 Aug 2005 0:48:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1154 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงไม่ดัง (Audy)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2005&group=12&gblog=1154 Mon, 01 Aug 2005 0:46:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1153 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Long Night - The Corrs ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1153 Sun, 26 Jun 2005 16:31:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1152 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Lonely - Akon ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1152 Sun, 26 Jun 2005 16:29:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1151 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[นอน - Feat Suburbian ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1151 Sun, 26 Jun 2005 16:27:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1150 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[องศาที่ต่างกัน - The must]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1150 Sun, 26 Jun 2005 16:24:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1149 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[รักแปดพันเก้า ปี2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1149 Sun, 26 Jun 2005 16:23:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1148 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[รักเขาให้เท่าฉัน - Big Ass ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1148 Sun, 26 Jun 2005 16:21:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1147 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่มีเธอ - Retrospect ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1147 Sun, 26 Jun 2005 16:20:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1146 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[มีแค่เธอก็เกินพอ - Body Slam]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1146 Sun, 26 Jun 2005 16:18:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1145 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อนเรียนพิเศษ - Freeplay ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1145 Sun, 26 Jun 2005 16:17:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1144 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ถามใจ - Super Glue]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1144 Sun, 26 Jun 2005 16:16:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1143 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอบ - Sweet Mullet]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1143 Sun, 26 Jun 2005 16:14:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1142 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ขาดเธอ - Ost. รวมเพลงละคร ทวิภพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1142 Sun, 26 Jun 2005 16:13:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1141 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ไกล - Kennet แป๋ว แพรว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-06-2005&group=12&gblog=1141 Sun, 26 Jun 2005 16:11:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1140 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝากลมวอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1140 Sat, 04 Feb 2006 13:32:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1139 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝากรักเอาไว้ในเพลง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1139 Sat, 04 Feb 2006 13:31:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1138 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝากรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1138 Sat, 04 Feb 2006 13:30:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1137 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝากดิน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1137 Sat, 04 Feb 2006 13:29:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1136 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้เสียสละ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1136 Sat, 04 Feb 2006 13:28:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1135 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้หญิงหน้าเงิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1135 Sat, 04 Feb 2006 13:27:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1134 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ชายในฝัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1134 Sat, 04 Feb 2006 13:26:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1133 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ชนะสิบทิศ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1133 Sat, 04 Feb 2006 13:26:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1132 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ครองรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1132 Sat, 04 Feb 2006 13:25:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1131 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ผิดไหมที่รักเธอ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2006&group=12&gblog=1131 Sat, 04 Feb 2006 13:23:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-04-2006&group=12&gblog=1130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-04-2006&group=12&gblog=1130 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[۞ เจ้าหญิงแห่งฟากฟ้า ۞]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-04-2006&group=12&gblog=1130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-04-2006&group=12&gblog=1130 Fri, 07 Apr 2006 15:00:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1129 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ตาแดงๆ ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1129 Thu, 16 Jun 2005 23:32:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1128 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[I do ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1128 Thu, 16 Jun 2005 23:23:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1127 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[เ สี ย ด า ย ข อ ง ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1127 Thu, 16 Jun 2005 23:44:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1126 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ด อ ก ร า ต รี ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1126 Thu, 16 Jun 2005 23:46:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1125 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ข อ บ ฟ้ า ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1125 Thu, 16 Jun 2005 1:18:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1124 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ห ลั ง ฝ น ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1124 Thu, 16 Jun 2005 1:27:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1123 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[เ งี ย บ ทำ ไ ม ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1123 Thu, 16 Jun 2005 0:49:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1122 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ า ม ใ จ ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1122 Thu, 16 Jun 2005 1:23:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1121 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[พู ด ไ ม่ อ อ ก ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1121 Thu, 16 Jun 2005 1:24:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1120 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่ ว น เ กิ น ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1120 Thu, 16 Jun 2005 23:20:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1119 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันมีค่ามากแค่ไหน ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-06-2005&group=12&gblog=1119 Thu, 16 Jun 2005 21:58:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-05-2006&group=12&gblog=1118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-05-2006&group=12&gblog=1118 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►อดีต - อู๋ อรรถพล ประเสริฐยิ่ง ◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-05-2006&group=12&gblog=1118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-05-2006&group=12&gblog=1118 Wed, 03 May 2006 0:19:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-05-2006&group=12&gblog=1117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-05-2006&group=12&gblog=1117 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►เพียงคำเดียว :แม็คอินทอช◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-05-2006&group=12&gblog=1117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-05-2006&group=12&gblog=1117 Mon, 08 May 2006 1:33:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-05-2006&group=12&gblog=1116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-05-2006&group=12&gblog=1116 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►ลมหายใจของความคิดถึง :แม็คอินทอช◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-05-2006&group=12&gblog=1116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-05-2006&group=12&gblog=1116 Mon, 08 May 2006 1:31:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-05-2006&group=12&gblog=1115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-05-2006&group=12&gblog=1115 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►ป่านฉะนี้ :พิ้งค์แพนเตอร์◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-05-2006&group=12&gblog=1115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-05-2006&group=12&gblog=1115 Mon, 08 May 2006 1:30:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-05-2006&group=12&gblog=1114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-05-2006&group=12&gblog=1114 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►พิษรัก :พิ้งค์แพนเตอร์◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-05-2006&group=12&gblog=1114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-05-2006&group=12&gblog=1114 Mon, 08 May 2006 1:28:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-05-2006&group=12&gblog=1113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-05-2006&group=12&gblog=1113 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►เสียแรงรักใคร่ : พิ้งค์แพนเตอร์◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-05-2006&group=12&gblog=1113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-05-2006&group=12&gblog=1113 Mon, 08 May 2006 1:27:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-05-2006&group=12&gblog=1112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-05-2006&group=12&gblog=1112 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►ครวญ : พิ้งค์แพนเตอร์◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-05-2006&group=12&gblog=1112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-05-2006&group=12&gblog=1112 Mon, 08 May 2006 1:26:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-05-2006&group=12&gblog=1111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-05-2006&group=12&gblog=1111 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►งานวัด - เพื่อน ◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-05-2006&group=12&gblog=1111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-05-2006&group=12&gblog=1111 Mon, 08 May 2006 1:24:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-05-2006&group=12&gblog=1110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-05-2006&group=12&gblog=1110 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►คงมีสักวัน – เต๋อ เรวัติ◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-05-2006&group=12&gblog=1110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-05-2006&group=12&gblog=1110 Mon, 08 May 2006 1:23:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1109 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[พี่ไปดูหนูไปด้วย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1109 Sun, 05 Feb 2006 21:51:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1108 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[พี่สาวครับ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1108 Sun, 05 Feb 2006 21:49:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1107 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[พี่ยังรักเธอไม่คลาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1107 Sun, 05 Feb 2006 21:47:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1106 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[พี่ชายที่แสนดี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1106 Sun, 05 Feb 2006 21:46:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1105 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[พลิกล็อค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1105 Sun, 05 Feb 2006 21:43:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1104 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[พรุ่งนี้ไม่สาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1104 Sun, 05 Feb 2006 21:42:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1103 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[พรานล่อเนื้อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1103 Sun, 05 Feb 2006 21:41:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1102 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[พรานทะเล ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1102 Sun, 05 Feb 2006 21:40:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1101 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[พรหมลิขิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1101 Sun, 05 Feb 2006 21:38:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1100 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[พรวันเกิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1100 Sun, 05 Feb 2006 21:37:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1099 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1099 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[พรพรหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1099 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1099 Sun, 05 Feb 2006 21:36:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1098 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1098 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[พกเมียมาด้วยเหรอ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1098 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2006&group=12&gblog=1098 Sun, 05 Feb 2006 21:35:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1097 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1097 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[รักปอนปอน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1097 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1097 Thu, 09 Feb 2006 0:40:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1096 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1096 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[รักน้องพร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1096 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1096 Thu, 09 Feb 2006 0:39:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1095 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1095 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[รักที่เลือกไม่ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1095 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1095 Thu, 09 Feb 2006 0:38:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1094 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1094 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[รักทรหด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1094 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1094 Thu, 09 Feb 2006 0:36:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1093 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1093 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[รักทรมาน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1093 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1093 Thu, 09 Feb 2006 0:34:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1092 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1092 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[รักต้องห้าม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1092 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1092 Thu, 09 Feb 2006 0:33:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1091 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1091 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[รักฉันนานนาน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1091 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1091 Thu, 09 Feb 2006 0:31:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1090 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1090 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[รักฉันนั้นเพื่อเธอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1090 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1090 Thu, 09 Feb 2006 0:30:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1089 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1089 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[รักจางที่บางปะกง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1089 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1089 Thu, 09 Feb 2006 0:29:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1088 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1088 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[รักคุณเข้าแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1088 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-02-2006&group=12&gblog=1088 Thu, 09 Feb 2006 0:28:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-06-2006&group=12&gblog=1087 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-06-2006&group=12&gblog=1087 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►เปลืองใจ◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-06-2006&group=12&gblog=1087 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-06-2006&group=12&gblog=1087 Sat, 10 Jun 2006 12:37:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1086 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1086 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำเซาะทราย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1086 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1086 Wed, 01 Feb 2006 13:50:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1085 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1085 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำตาแสงไต้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1085 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1085 Wed, 01 Feb 2006 13:48:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1084 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1084 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำตามดแดง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1084 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1084 Wed, 01 Feb 2006 13:47:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1083 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1083 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำตาฟ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1083 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1083 Wed, 01 Feb 2006 13:46:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1082 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1082 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำตาฝน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1082 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1082 Wed, 01 Feb 2006 13:45:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1081 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1081 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำตาจ่าโท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1081 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1081 Wed, 01 Feb 2006 13:44:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1080 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1080 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[น้อยไปอีกหรือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1080 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1080 Wed, 01 Feb 2006 13:43:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1079 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1079 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[น้อยใจรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1079 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1079 Wed, 01 Feb 2006 13:42:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1078 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1078 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[นิราศเวียงพิงศ์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1078 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1078 Wed, 01 Feb 2006 13:41:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1077 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1077 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[นินจา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1077 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1077 Wed, 01 Feb 2006 13:38:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1076 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1076 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[นาทีที่ยิ่งใหญ่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1076 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1076 Wed, 01 Feb 2006 13:37:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1075 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1075 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[นางโลม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1075 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1075 Wed, 01 Feb 2006 13:36:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1074 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1074 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[นางแมว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1074 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1074 Wed, 01 Feb 2006 13:35:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1073 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1073 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[นางนวล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1073 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1073 Wed, 01 Feb 2006 13:34:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1072 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1072 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[นางงามตู้กระจก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1072 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2006&group=12&gblog=1072 Wed, 01 Feb 2006 13:33:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-08-2006&group=12&gblog=1070 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-08-2006&group=12&gblog=1070 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►L-L-Lies◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-08-2006&group=12&gblog=1070 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-08-2006&group=12&gblog=1070 Sun, 06 Aug 2006 21:45:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-05-2005&group=12&gblog=1069 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-05-2005&group=12&gblog=1069 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~ อมพระมาพูด ~ เวอร์ชั่นขะแมร์ :)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-05-2005&group=12&gblog=1069 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-05-2005&group=12&gblog=1069 Wed, 25 May 2005 21:05:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-05-2005&group=12&gblog=1068 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-05-2005&group=12&gblog=1068 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[~ ศรัทธา ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-05-2005&group=12&gblog=1068 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-05-2005&group=12&gblog=1068 Wed, 25 May 2005 13:08:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-05-2005&group=12&gblog=1067 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-05-2005&group=12&gblog=1067 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~ สิ่งที่ดีที่สุด ~ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-05-2005&group=12&gblog=1067 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-05-2005&group=12&gblog=1067 Wed, 25 May 2005 13:10:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-05-2005&group=12&gblog=1066 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-05-2005&group=12&gblog=1066 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[~ ความเหงาที่อบอุ่น ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-05-2005&group=12&gblog=1066 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-05-2005&group=12&gblog=1066 Wed, 25 May 2005 13:28:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-05-2005&group=12&gblog=1065 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-05-2005&group=12&gblog=1065 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~ เหงา..เข้าใจ ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-05-2005&group=12&gblog=1065 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-05-2005&group=12&gblog=1065 Wed, 25 May 2005 13:20:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-05-2005&group=12&gblog=1064 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-05-2005&group=12&gblog=1064 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~ ไร้ตัวตน ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-05-2005&group=12&gblog=1064 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-05-2005&group=12&gblog=1064 Wed, 25 May 2005 13:24:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-05-2005&group=12&gblog=1063 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-05-2005&group=12&gblog=1063 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~ อยากให้รู้ว่ารักเธอ ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-05-2005&group=12&gblog=1063 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-05-2005&group=12&gblog=1063 Wed, 25 May 2005 13:26:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-06-2006&group=12&gblog=1062 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-06-2006&group=12&gblog=1062 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►แฟนเขานี่หว่า◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-06-2006&group=12&gblog=1062 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-06-2006&group=12&gblog=1062 Thu, 01 Jun 2006 11:43:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-06-2006&group=12&gblog=1061 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-06-2006&group=12&gblog=1061 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►ความเจ็บปวด◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-06-2006&group=12&gblog=1061 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-06-2006&group=12&gblog=1061 Thu, 01 Jun 2006 11:41:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1060 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1060 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1060 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1060 Sat, 18 Feb 2006 14:08:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1059 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1059 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Those Good Old Dreams ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1059 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1059 Sat, 18 Feb 2006 14:07:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1058 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1058 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Home ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1058 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1058 Sat, 18 Feb 2006 14:05:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1057 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1057 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[I Don't Want To Miss A Thing ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1057 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1057 Sat, 18 Feb 2006 14:04:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1056 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1056 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[More Than Words ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1056 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1056 Sat, 18 Feb 2006 14:03:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1055 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1055 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Promise Me ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1055 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1055 Sat, 18 Feb 2006 14:02:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1054 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1054 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Fallen ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1054 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1054 Sat, 18 Feb 2006 14:01:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1053 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1053 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[That's What Friends Are For]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1053 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1053 Sat, 18 Feb 2006 14:00:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1052 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1052 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[I Knew I Loved You ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1052 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1052 Sat, 18 Feb 2006 13:59:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1051 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1051 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Just Say You Love Me ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1051 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1051 Sat, 18 Feb 2006 13:58:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1050 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1050 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Have I Told You Lately ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1050 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1050 Sat, 18 Feb 2006 13:57:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1049 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1049 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Nothing`s Gonna Change My Love For You ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1049 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1049 Sat, 18 Feb 2006 13:56:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1048 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1048 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[The Best of My Love ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1048 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1048 Sat, 18 Feb 2006 13:55:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1047 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1047 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[I Will Always Love You]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1047 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1047 Sat, 18 Feb 2006 13:54:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1046 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1046 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Love Will Keep Us Alive ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1046 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1046 Sat, 18 Feb 2006 13:53:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1045 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1045 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[All The Man That I Need ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1045 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1045 Sat, 18 Feb 2006 13:53:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1044 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1044 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Woman In Love ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1044 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1044 Sat, 18 Feb 2006 13:52:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1043 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1043 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[อสงไขย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1043 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1043 Sat, 18 Feb 2006 13:51:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1042 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1042 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Knife ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1042 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1042 Sat, 18 Feb 2006 13:49:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1041 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1041 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[เหมันต์ที่ผ่านพ้นไป ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1041 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1041 Sat, 18 Feb 2006 13:48:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1040 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1040 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้กับแจกัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1040 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2006&group=12&gblog=1040 Sat, 18 Feb 2006 13:47:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2006&group=12&gblog=1039 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2006&group=12&gblog=1039 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►กระจกด้านเดียว◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2006&group=12&gblog=1039 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2006&group=12&gblog=1039 Tue, 01 Aug 2006 2:47:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-06-2006&group=12&gblog=1038 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-06-2006&group=12&gblog=1038 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►เธอทำให้ฉันอยู่ในเสียงเพลง◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-06-2006&group=12&gblog=1038 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-06-2006&group=12&gblog=1038 Fri, 02 Jun 2006 12:16:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-06-2006&group=12&gblog=1037 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-06-2006&group=12&gblog=1037 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►TIKTOK◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-06-2006&group=12&gblog=1037 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-06-2006&group=12&gblog=1037 Fri, 02 Jun 2006 12:14:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-06-2006&group=12&gblog=1036 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-06-2006&group=12&gblog=1036 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►Untill the End of Time◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-06-2006&group=12&gblog=1036 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-06-2006&group=12&gblog=1036 Fri, 02 Jun 2006 12:12:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-06-2006&group=12&gblog=1035 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-06-2006&group=12&gblog=1035 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►►ที่มาของเพลง "ลิงทะโมน"◄◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-06-2006&group=12&gblog=1035 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-06-2006&group=12&gblog=1035 Fri, 02 Jun 2006 0:44:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1033 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1033 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่อให้ใครไม่รัก (H) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1033 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1033 Thu, 04 Aug 2005 1:09:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1032 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1032 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ลังเล (ZENTRADY) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1032 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1032 Thu, 04 Aug 2005 1:07:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1031 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1031 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอจะไปกับฉันไหม (Rule Dark) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1031 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1031 Thu, 04 Aug 2005 1:04:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1030 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1030 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ป่านนี้ (Big Ass) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1030 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1030 Thu, 04 Aug 2005 1:02:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1029 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1029 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[นาทีสุดท้าย (BODYSLAM) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1029 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1029 Thu, 04 Aug 2005 1:00:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1028 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1028 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[เผื่อไว้ (BODYSLAM) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1028 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1028 Thu, 04 Aug 2005 0:57:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1027 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1027 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝัน (Breakfast In Bed) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1027 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1027 Thu, 04 Aug 2005 0:55:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1026 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1026 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ลืมยังไง (Breakfast In Bed)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1026 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1026 Thu, 04 Aug 2005 0:51:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1025 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1025 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ลืมได้ไหม (H) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1025 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1025 Thu, 04 Aug 2005 0:46:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1024 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1024 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[แอบอีสาน (หลอยเหงา) (หอย)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1024 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1024 Thu, 04 Aug 2005 0:44:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1023 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1023 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[แอบใต้ (หยบเหงา) (หอย) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1023 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1023 Thu, 04 Aug 2005 0:42:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1022 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1022 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[แอบเหนือ (ง่อมเหงา) (หอย)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1022 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1022 Thu, 04 Aug 2005 0:40:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1021 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1021 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[บีบมือ (Niece) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1021 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1021 Thu, 04 Aug 2005 0:38:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1020 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1020 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่นางฟ้า (CUBE) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1020 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1020 Thu, 04 Aug 2005 0:32:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1019 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1019 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากรู้ (BROTHERS) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1019 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1019 Thu, 04 Aug 2005 0:30:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1018 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1018 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ห้ามใจไม่ไหว (TK) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1018 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1018 Thu, 04 Aug 2005 0:28:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1017 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1017 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่คนเดียวอีกแล้ว (FRIDAY) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1017 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1017 Thu, 04 Aug 2005 0:26:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1016 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1016 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใช่เท้า (Slot Machine) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1016 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1016 Thu, 04 Aug 2005 0:25:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1015 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1015 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้โอกาส (NOIZE) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1015 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1015 Thu, 04 Aug 2005 0:22:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1014 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1014 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอคือ... (Tata Feat. นภ พรชำนิ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1014 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1014 Thu, 04 Aug 2005 0:21:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1013 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1013 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ยืมหน้ามาฝัน (Almost 100)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1013 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1013 Thu, 04 Aug 2005 0:18:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1012 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1012 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[สยามเซ็นเตอร์ (Labanoon) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1012 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2005&group=12&gblog=1012 Thu, 04 Aug 2005 0:17:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1011 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1011 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึง .. อยากเจอ - Merdi ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1011 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1011 Sat, 13 Aug 2005 16:38:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1010 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1010 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่เดิม - เอก สุรเชษฐ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1010 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1010 Sat, 13 Aug 2005 16:36:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1009 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1009 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[อ้อมแขนแฟนเก่า1 - Parn ผู้ชายต้องรู้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1009 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1009 Sat, 13 Aug 2005 16:35:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1008 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1008 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[รักหนอรัก - บัวชมพู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1008 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1008 Sat, 13 Aug 2005 16:33:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1007 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1007 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ใช้คนรักร่วมกับใคร - ปาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1007 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1007 Sat, 13 Aug 2005 16:32:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1006 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1006 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[เขาไม่รักเรา - เอ็ม The Star]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1006 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1006 Sat, 13 Aug 2005 16:31:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1005 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1005 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงรักเพลงแรก - playground]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1005 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1005 Sat, 13 Aug 2005 16:30:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1004 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1004 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[หนึ่งใจให้สองคน - เอก สุรเชษฐ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1004 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1004 Sat, 13 Aug 2005 16:29:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1003 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1003 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำซึมบ่อทราย - (เอก - สุรเชษฐ์) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1003 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1003 Sat, 13 Aug 2005 22:27:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1002 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1002 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ต้องการด่วน - (ปาน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1002 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1002 Sat, 13 Aug 2005 16:26:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1001 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1001 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันดีตรงไหน (ญารินดา) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1001 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1001 Sat, 13 Aug 2005 16:24:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1000 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1000 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[หยุดรักเธอไม่ได้ (เชอรี่ - ณัชชา วิรานุกูล) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1000 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2005&group=12&gblog=1000 Sat, 13 Aug 2005 16:23:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-03-2008&group=19&gblog=252 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-03-2008&group=19&gblog=252 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Dollpie3"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-03-2008&group=19&gblog=252 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-03-2008&group=19&gblog=252 Thu, 06 Mar 2008 1:03:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-03-2008&group=19&gblog=251 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-03-2008&group=19&gblog=251 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Dollpie2"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-03-2008&group=19&gblog=251 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-03-2008&group=19&gblog=251 Thu, 06 Mar 2008 0:58:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-03-2008&group=19&gblog=250 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-03-2008&group=19&gblog=250 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Dollpie1"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-03-2008&group=19&gblog=250 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-03-2008&group=19&gblog=250 Thu, 06 Mar 2008 0:56:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-01-2008&group=19&gblog=249 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-01-2008&group=19&gblog=249 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"New Year graphics13"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-01-2008&group=19&gblog=249 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-01-2008&group=19&gblog=249 Sat, 05 Jan 2008 8:41:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-01-2008&group=19&gblog=248 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-01-2008&group=19&gblog=248 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"New Year graphics12"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-01-2008&group=19&gblog=248 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-01-2008&group=19&gblog=248 Sat, 05 Jan 2008 8:40:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-01-2008&group=19&gblog=247 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-01-2008&group=19&gblog=247 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"New Year graphics11"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-01-2008&group=19&gblog=247 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-01-2008&group=19&gblog=247 Sat, 05 Jan 2008 8:38:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-01-2008&group=19&gblog=246 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-01-2008&group=19&gblog=246 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"New Year graphics10"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-01-2008&group=19&gblog=246 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-01-2008&group=19&gblog=246 Fri, 04 Jan 2008 9:02:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-01-2008&group=19&gblog=245 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-01-2008&group=19&gblog=245 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"New Year graphics9"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-01-2008&group=19&gblog=245 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-01-2008&group=19&gblog=245 Fri, 04 Jan 2008 9:01:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-01-2008&group=19&gblog=244 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-01-2008&group=19&gblog=244 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"New Year graphics8"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-01-2008&group=19&gblog=244 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-01-2008&group=19&gblog=244 Fri, 04 Jan 2008 9:00:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-01-2008&group=19&gblog=243 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-01-2008&group=19&gblog=243 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"FIREWORKS"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-01-2008&group=19&gblog=243 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-01-2008&group=19&gblog=243 Thu, 03 Jan 2008 8:59:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-01-2008&group=19&gblog=242 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-01-2008&group=19&gblog=242 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Special Characters"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-01-2008&group=19&gblog=242 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-01-2008&group=19&gblog=242 Thu, 03 Jan 2008 8:58:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-01-2008&group=19&gblog=241 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-01-2008&group=19&gblog=241 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Friends Flash Graphics2"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-01-2008&group=19&gblog=241 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-01-2008&group=19&gblog=241 Thu, 03 Jan 2008 8:57:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-01-2008&group=19&gblog=240 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-01-2008&group=19&gblog=240 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Friends Flash Graphics1"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-01-2008&group=19&gblog=240 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-01-2008&group=19&gblog=240 Thu, 03 Jan 2008 8:55:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-01-2008&group=19&gblog=239 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-01-2008&group=19&gblog=239 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Friends Graphics7"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-01-2008&group=19&gblog=239 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-01-2008&group=19&gblog=239 Thu, 03 Jan 2008 8:54:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-01-2008&group=19&gblog=238 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-01-2008&group=19&gblog=238 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Friends Graphics6"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-01-2008&group=19&gblog=238 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-01-2008&group=19&gblog=238 Wed, 02 Jan 2008 9:22:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-01-2008&group=19&gblog=237 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-01-2008&group=19&gblog=237 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Friends Graphics5"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-01-2008&group=19&gblog=237 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-01-2008&group=19&gblog=237 Wed, 02 Jan 2008 9:21:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-01-2008&group=19&gblog=236 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-01-2008&group=19&gblog=236 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Friends Graphics4"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-01-2008&group=19&gblog=236 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-01-2008&group=19&gblog=236 Wed, 02 Jan 2008 9:20:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-01-2008&group=19&gblog=235 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-01-2008&group=19&gblog=235 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Friends Graphics3"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-01-2008&group=19&gblog=235 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-01-2008&group=19&gblog=235 Tue, 01 Jan 2008 9:11:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-01-2008&group=19&gblog=234 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-01-2008&group=19&gblog=234 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Friends Graphics2"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-01-2008&group=19&gblog=234 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-01-2008&group=19&gblog=234 Tue, 01 Jan 2008 9:10:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-01-2008&group=19&gblog=233 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-01-2008&group=19&gblog=233 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Friends Graphics1"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-01-2008&group=19&gblog=233 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-01-2008&group=19&gblog=233 Tue, 01 Jan 2008 9:09:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-12-2007&group=19&gblog=232 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-12-2007&group=19&gblog=232 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Birthday Flash Graphics2"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-12-2007&group=19&gblog=232 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-12-2007&group=19&gblog=232 Mon, 31 Dec 2007 8:47:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-12-2007&group=19&gblog=231 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-12-2007&group=19&gblog=231 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Birthday Flash Graphics1"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-12-2007&group=19&gblog=231 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-12-2007&group=19&gblog=231 Mon, 31 Dec 2007 8:46:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-12-2007&group=19&gblog=230 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-12-2007&group=19&gblog=230 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Happy Birthday Graphics10"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-12-2007&group=19&gblog=230 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-12-2007&group=19&gblog=230 Mon, 31 Dec 2007 8:46:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-12-2007&group=19&gblog=229 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-12-2007&group=19&gblog=229 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Happy Birthday Graphics9"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-12-2007&group=19&gblog=229 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-12-2007&group=19&gblog=229 Mon, 31 Dec 2007 8:45:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-12-2007&group=19&gblog=228 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-12-2007&group=19&gblog=228 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Happy Birthday Graphics8"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-12-2007&group=19&gblog=228 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-12-2007&group=19&gblog=228 Mon, 31 Dec 2007 8:44:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-12-2007&group=19&gblog=227 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-12-2007&group=19&gblog=227 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Happy Birthday Graphics7"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-12-2007&group=19&gblog=227 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-12-2007&group=19&gblog=227 Mon, 31 Dec 2007 8:43:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-12-2007&group=19&gblog=226 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-12-2007&group=19&gblog=226 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Happy Birthday Graphics6"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-12-2007&group=19&gblog=226 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-12-2007&group=19&gblog=226 Sun, 30 Dec 2007 8:24:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-12-2007&group=19&gblog=225 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-12-2007&group=19&gblog=225 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Happy Birthday Graphics5"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-12-2007&group=19&gblog=225 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-12-2007&group=19&gblog=225 Sun, 30 Dec 2007 8:23:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-12-2007&group=19&gblog=224 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-12-2007&group=19&gblog=224 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Happy Birthday Graphics4"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-12-2007&group=19&gblog=224 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-12-2007&group=19&gblog=224 Sun, 30 Dec 2007 8:22:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-12-2007&group=19&gblog=223 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-12-2007&group=19&gblog=223 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Happy Birthday Graphics3"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-12-2007&group=19&gblog=223 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-12-2007&group=19&gblog=223 Sun, 30 Dec 2007 8:21:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-12-2007&group=19&gblog=222 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-12-2007&group=19&gblog=222 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Happy Birthday Graphics2"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-12-2007&group=19&gblog=222 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-12-2007&group=19&gblog=222 Sun, 30 Dec 2007 8:20:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-12-2007&group=19&gblog=221 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-12-2007&group=19&gblog=221 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Happy Birthday Graphics1"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-12-2007&group=19&gblog=221 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-12-2007&group=19&gblog=221 Sat, 29 Dec 2007 8:39:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-12-2007&group=19&gblog=220 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-12-2007&group=19&gblog=220 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Happy New Year Graphics7"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-12-2007&group=19&gblog=220 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-12-2007&group=19&gblog=220 Sat, 29 Dec 2007 8:38:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-12-2007&group=19&gblog=219 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-12-2007&group=19&gblog=219 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Happy New Year Graphics6"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-12-2007&group=19&gblog=219 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-12-2007&group=19&gblog=219 Sat, 29 Dec 2007 8:37:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-12-2007&group=19&gblog=218 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-12-2007&group=19&gblog=218 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Happy New Year Graphics5"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-12-2007&group=19&gblog=218 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-12-2007&group=19&gblog=218 Fri, 28 Dec 2007 8:50:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-12-2007&group=19&gblog=217 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-12-2007&group=19&gblog=217 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Happy New Year Graphics4"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-12-2007&group=19&gblog=217 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-12-2007&group=19&gblog=217 Fri, 28 Dec 2007 8:58:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-12-2007&group=19&gblog=216 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-12-2007&group=19&gblog=216 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Happy New Year Graphics3"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-12-2007&group=19&gblog=216 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-12-2007&group=19&gblog=216 Fri, 28 Dec 2007 8:44:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-12-2007&group=19&gblog=215 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-12-2007&group=19&gblog=215 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Happy New Year Graphics2"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-12-2007&group=19&gblog=215 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-12-2007&group=19&gblog=215 Fri, 28 Dec 2007 8:43:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-12-2007&group=19&gblog=214 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-12-2007&group=19&gblog=214 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Comments Graphics12"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-12-2007&group=19&gblog=214 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-12-2007&group=19&gblog=214 Thu, 27 Dec 2007 8:31:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-12-2007&group=19&gblog=213 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-12-2007&group=19&gblog=213 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Comments Graphics11"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-12-2007&group=19&gblog=213 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-12-2007&group=19&gblog=213 Thu, 27 Dec 2007 8:30:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-12-2007&group=19&gblog=212 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-12-2007&group=19&gblog=212 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Comments Graphics10"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-12-2007&group=19&gblog=212 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-12-2007&group=19&gblog=212 Thu, 27 Dec 2007 8:29:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-12-2007&group=19&gblog=211 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-12-2007&group=19&gblog=211 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Comments Graphics9"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-12-2007&group=19&gblog=211 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-12-2007&group=19&gblog=211 Thu, 27 Dec 2007 8:28:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-12-2007&group=19&gblog=210 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-12-2007&group=19&gblog=210 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Comments Graphics8"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-12-2007&group=19&gblog=210 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-12-2007&group=19&gblog=210 Wed, 26 Dec 2007 8:40:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-12-2007&group=19&gblog=209 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-12-2007&group=19&gblog=209 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Comments Graphics7"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-12-2007&group=19&gblog=209 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-12-2007&group=19&gblog=209 Wed, 26 Dec 2007 8:39:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-12-2007&group=19&gblog=208 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-12-2007&group=19&gblog=208 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Comments Graphics6"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-12-2007&group=19&gblog=208 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-12-2007&group=19&gblog=208 Wed, 26 Dec 2007 8:38:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-12-2007&group=19&gblog=207 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-12-2007&group=19&gblog=207 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Comments Graphics5"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-12-2007&group=19&gblog=207 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-12-2007&group=19&gblog=207 Wed, 26 Dec 2007 8:37:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-12-2007&group=19&gblog=206 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-12-2007&group=19&gblog=206 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Comments Graphics4"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-12-2007&group=19&gblog=206 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-12-2007&group=19&gblog=206 Tue, 25 Dec 2007 8:13:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-12-2007&group=19&gblog=205 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-12-2007&group=19&gblog=205 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Comments Graphics3"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-12-2007&group=19&gblog=205 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-12-2007&group=19&gblog=205 Tue, 25 Dec 2007 8:12:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-12-2007&group=19&gblog=204 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-12-2007&group=19&gblog=204 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Comments Graphics2"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-12-2007&group=19&gblog=204 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-12-2007&group=19&gblog=204 Tue, 25 Dec 2007 8:11:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-12-2007&group=19&gblog=203 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-12-2007&group=19&gblog=203 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Comments Graphics1"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-12-2007&group=19&gblog=203 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-12-2007&group=19&gblog=203 Tue, 25 Dec 2007 8:10:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-12-2007&group=19&gblog=202 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-12-2007&group=19&gblog=202 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Flash Graphics8"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-12-2007&group=19&gblog=202 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-12-2007&group=19&gblog=202 Mon, 24 Dec 2007 11:11:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-12-2007&group=19&gblog=201 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-12-2007&group=19&gblog=201 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"New Year Flash Graphics2"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-12-2007&group=19&gblog=201 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-12-2007&group=19&gblog=201 Mon, 24 Dec 2007 8:35:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-12-2007&group=19&gblog=200 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-12-2007&group=19&gblog=200 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"New Year Flash Graphics1"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-12-2007&group=19&gblog=200 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-12-2007&group=19&gblog=200 Mon, 24 Dec 2007 8:34:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-12-2007&group=19&gblog=199 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-12-2007&group=19&gblog=199 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Flash Graphics7"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-12-2007&group=19&gblog=199 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-12-2007&group=19&gblog=199 Mon, 24 Dec 2007 8:33:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-12-2007&group=19&gblog=198 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-12-2007&group=19&gblog=198 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Flash Graphics6"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-12-2007&group=19&gblog=198 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-12-2007&group=19&gblog=198 Mon, 24 Dec 2007 8:32:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-12-2007&group=19&gblog=197 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-12-2007&group=19&gblog=197 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Happy New Year Graphic1"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-12-2007&group=19&gblog=197 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-12-2007&group=19&gblog=197 Sun, 23 Dec 2007 8:47:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-12-2007&group=19&gblog=196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-12-2007&group=19&gblog=196 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"New Year Backgrounds2"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-12-2007&group=19&gblog=196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-12-2007&group=19&gblog=196 Sun, 23 Dec 2007 8:41:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-12-2007&group=19&gblog=195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-12-2007&group=19&gblog=195 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"New Year Backgrounds1"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-12-2007&group=19&gblog=195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-12-2007&group=19&gblog=195 Sun, 23 Dec 2007 8:40:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-12-2007&group=19&gblog=194 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-12-2007&group=19&gblog=194 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Flash Graphics5"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-12-2007&group=19&gblog=194 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-12-2007&group=19&gblog=194 Sat, 22 Dec 2007 9:38:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-12-2007&group=19&gblog=193 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-12-2007&group=19&gblog=193 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Flash Graphics4"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-12-2007&group=19&gblog=193 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-12-2007&group=19&gblog=193 Sat, 22 Dec 2007 9:28:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-12-2007&group=19&gblog=192 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-12-2007&group=19&gblog=192 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Flash Graphics3"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-12-2007&group=19&gblog=192 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-12-2007&group=19&gblog=192 Sat, 22 Dec 2007 9:24:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-12-2007&group=19&gblog=191 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-12-2007&group=19&gblog=191 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Flash Graphics2"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-12-2007&group=19&gblog=191 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-12-2007&group=19&gblog=191 Sat, 22 Dec 2007 9:22:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-12-2007&group=19&gblog=190 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-12-2007&group=19&gblog=190 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Flash Graphics1"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-12-2007&group=19&gblog=190 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-12-2007&group=19&gblog=190 Sat, 22 Dec 2007 9:19:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-12-2007&group=19&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-12-2007&group=19&gblog=189 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Glitter Graphics4"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-12-2007&group=19&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-12-2007&group=19&gblog=189 Sat, 22 Dec 2007 8:27:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-12-2007&group=19&gblog=188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-12-2007&group=19&gblog=188 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Glitter Graphics3"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-12-2007&group=19&gblog=188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-12-2007&group=19&gblog=188 Sat, 22 Dec 2007 8:26:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-12-2007&group=19&gblog=187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-12-2007&group=19&gblog=187 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Glitter Graphics2"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-12-2007&group=19&gblog=187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-12-2007&group=19&gblog=187 Fri, 21 Dec 2007 10:29:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-12-2007&group=19&gblog=186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-12-2007&group=19&gblog=186 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Glitter Graphics1"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-12-2007&group=19&gblog=186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-12-2007&group=19&gblog=186 Fri, 21 Dec 2007 10:28:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-12-2007&group=19&gblog=185 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-12-2007&group=19&gblog=185 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Quote Graphics"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-12-2007&group=19&gblog=185 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-12-2007&group=19&gblog=185 Fri, 21 Dec 2007 10:27:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-12-2007&group=19&gblog=184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-12-2007&group=19&gblog=184 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Graphics"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-12-2007&group=19&gblog=184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-12-2007&group=19&gblog=184 Fri, 21 Dec 2007 10:26:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-12-2007&group=19&gblog=183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-12-2007&group=19&gblog=183 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Backgrounds9"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-12-2007&group=19&gblog=183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-12-2007&group=19&gblog=183 Fri, 21 Dec 2007 10:25:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-12-2007&group=19&gblog=182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-12-2007&group=19&gblog=182 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Backgrounds8"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-12-2007&group=19&gblog=182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-12-2007&group=19&gblog=182 Fri, 21 Dec 2007 10:24:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-12-2007&group=19&gblog=181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-12-2007&group=19&gblog=181 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Backgrounds7"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-12-2007&group=19&gblog=181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-12-2007&group=19&gblog=181 Thu, 20 Dec 2007 8:56:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-12-2007&group=19&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-12-2007&group=19&gblog=180 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Backgrounds6"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-12-2007&group=19&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-12-2007&group=19&gblog=180 Thu, 20 Dec 2007 8:55:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-12-2007&group=19&gblog=179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-12-2007&group=19&gblog=179 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Backgrounds5"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-12-2007&group=19&gblog=179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-12-2007&group=19&gblog=179 Thu, 20 Dec 2007 8:54:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-12-2007&group=19&gblog=178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-12-2007&group=19&gblog=178 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Backgrounds4"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-12-2007&group=19&gblog=178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-12-2007&group=19&gblog=178 Wed, 19 Dec 2007 8:27:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-12-2007&group=19&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-12-2007&group=19&gblog=177 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Backgrounds3"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-12-2007&group=19&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-12-2007&group=19&gblog=177 Wed, 19 Dec 2007 8:26:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-12-2007&group=19&gblog=176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-12-2007&group=19&gblog=176 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Backgrounds2"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-12-2007&group=19&gblog=176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-12-2007&group=19&gblog=176 Wed, 19 Dec 2007 8:25:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-12-2007&group=19&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-12-2007&group=19&gblog=175 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Backgrounds1"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-12-2007&group=19&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-12-2007&group=19&gblog=175 Tue, 18 Dec 2007 8:34:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-12-2007&group=19&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-12-2007&group=19&gblog=174 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Happy New Year Graphics"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-12-2007&group=19&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-12-2007&group=19&gblog=174 Tue, 18 Dec 2007 8:32:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-12-2007&group=19&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-12-2007&group=19&gblog=173 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Animations8"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-12-2007&group=19&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-12-2007&group=19&gblog=173 Tue, 18 Dec 2007 8:43:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-12-2007&group=19&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-12-2007&group=19&gblog=172 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Animations7"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-12-2007&group=19&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-12-2007&group=19&gblog=172 Tue, 18 Dec 2007 8:30:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-12-2007&group=19&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-12-2007&group=19&gblog=171 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Animations6"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-12-2007&group=19&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-12-2007&group=19&gblog=171 Mon, 17 Dec 2007 8:55:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-12-2007&group=19&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-12-2007&group=19&gblog=170 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Animations5"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-12-2007&group=19&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-12-2007&group=19&gblog=170 Mon, 17 Dec 2007 8:54:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-12-2007&group=19&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-12-2007&group=19&gblog=169 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Animations4"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-12-2007&group=19&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-12-2007&group=19&gblog=169 Mon, 17 Dec 2007 8:53:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-12-2007&group=19&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-12-2007&group=19&gblog=168 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Animations3"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-12-2007&group=19&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-12-2007&group=19&gblog=168 Sun, 16 Dec 2007 9:06:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-12-2007&group=19&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-12-2007&group=19&gblog=167 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Animations2"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-12-2007&group=19&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-12-2007&group=19&gblog=167 Sun, 16 Dec 2007 9:05:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-12-2007&group=19&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-12-2007&group=19&gblog=166 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Animations1"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-12-2007&group=19&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-12-2007&group=19&gblog=166 Sun, 16 Dec 2007 9:04:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-12-2007&group=19&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-12-2007&group=19&gblog=165 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Divider"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-12-2007&group=19&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-12-2007&group=19&gblog=165 Sun, 16 Dec 2007 9:03:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-12-2007&group=19&gblog=164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-12-2007&group=19&gblog=164 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Background & Comments3"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-12-2007&group=19&gblog=164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-12-2007&group=19&gblog=164 Sat, 15 Dec 2007 8:56:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-12-2007&group=19&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-12-2007&group=19&gblog=163 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Background & Comments2"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-12-2007&group=19&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-12-2007&group=19&gblog=163 Sat, 15 Dec 2007 8:55:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-12-2007&group=19&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-12-2007&group=19&gblog=162 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Christmas Background & Comments1"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-12-2007&group=19&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-12-2007&group=19&gblog=162 Sat, 15 Dec 2007 9:10:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-11-2007&group=19&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-11-2007&group=19&gblog=161 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Signs"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-11-2007&group=19&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-11-2007&group=19&gblog=161 Fri, 09 Nov 2007 11:18:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-11-2007&group=19&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-11-2007&group=19&gblog=160 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Cool Iconz33.(display)"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-11-2007&group=19&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-11-2007&group=19&gblog=160 Fri, 09 Nov 2007 10:30:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-11-2007&group=19&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-11-2007&group=19&gblog=159 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Cool Iconz32.(display)"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-11-2007&group=19&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-11-2007&group=19&gblog=159 Fri, 09 Nov 2007 10:29:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-11-2007&group=19&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-11-2007&group=19&gblog=158 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Cool Iconz31.(display)"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-11-2007&group=19&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-11-2007&group=19&gblog=158 Thu, 08 Nov 2007 10:11:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-11-2007&group=19&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-11-2007&group=19&gblog=157 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Cool Iconz30.(display)"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-11-2007&group=19&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-11-2007&group=19&gblog=157 Thu, 08 Nov 2007 10:10:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-11-2007&group=19&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-11-2007&group=19&gblog=156 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Cool Iconz29.(display)"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-11-2007&group=19&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-11-2007&group=19&gblog=156 Wed, 07 Nov 2007 10:29:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-11-2007&group=19&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-11-2007&group=19&gblog=155 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Cool Iconz28.(display)"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-11-2007&group=19&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-11-2007&group=19&gblog=155 Wed, 07 Nov 2007 10:28:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-11-2007&group=19&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-11-2007&group=19&gblog=154 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Cool Iconz27.(display)"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-11-2007&group=19&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-11-2007&group=19&gblog=154 Wed, 07 Nov 2007 10:26:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2007&group=19&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2007&group=19&gblog=153 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Cool Iconz26.(display)"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2007&group=19&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2007&group=19&gblog=153 Wed, 17 Oct 2007 16:46:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-10-2007&group=19&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-10-2007&group=19&gblog=152 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Cool Iconz25.(display)"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-10-2007&group=19&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-10-2007&group=19&gblog=152 Thu, 11 Oct 2007 16:22:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-10-2007&group=19&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-10-2007&group=19&gblog=151 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Dividers2"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-10-2007&group=19&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-10-2007&group=19&gblog=151 Fri, 05 Oct 2007 10:09:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-10-2007&group=19&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-10-2007&group=19&gblog=150 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Dividers1"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-10-2007&group=19&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-10-2007&group=19&gblog=150 Fri, 05 Oct 2007 10:08:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-09-2007&group=19&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-09-2007&group=19&gblog=149 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Cool Iconz24.(display)"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-09-2007&group=19&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-09-2007&group=19&gblog=149 Sun, 30 Sep 2007 16:34:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-09-2007&group=19&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-09-2007&group=19&gblog=148 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Cool Iconz23.(display)"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-09-2007&group=19&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-09-2007&group=19&gblog=148 Sun, 30 Sep 2007 16:33:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-09-2007&group=19&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-09-2007&group=19&gblog=147 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Cool Iconz22.(display)"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-09-2007&group=19&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-09-2007&group=19&gblog=147 Sun, 30 Sep 2007 16:32:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-09-2007&group=19&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-09-2007&group=19&gblog=146 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Cool Iconz21.(display)"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-09-2007&group=19&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-09-2007&group=19&gblog=146 Sun, 30 Sep 2007 16:31:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-09-2007&group=19&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-09-2007&group=19&gblog=145 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Cool Iconz20.(display)"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-09-2007&group=19&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-09-2007&group=19&gblog=145 Sun, 30 Sep 2007 16:30:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-09-2007&group=19&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-09-2007&group=19&gblog=144 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Cool Iconz19.(display)"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-09-2007&group=19&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-09-2007&group=19&gblog=144 Sun, 30 Sep 2007 16:29:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2007&group=19&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2007&group=19&gblog=143 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Cool Iconz18.(display)"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2007&group=19&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2007&group=19&gblog=143 Sat, 29 Sep 2007 17:25:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2007&group=19&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2007&group=19&gblog=142 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Cool Iconz17.(display)"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2007&group=19&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2007&group=19&gblog=142 Sat, 29 Sep 2007 17:24:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2007&group=19&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2007&group=19&gblog=141 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Cool Iconz16.(display)"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2007&group=19&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2007&group=19&gblog=141 Sat, 29 Sep 2007 17:23:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2007&group=19&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2007&group=19&gblog=140 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Pretty Things20"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2007&group=19&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2007&group=19&gblog=140 Sat, 29 Sep 2007 10:44:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2007&group=19&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2007&group=19&gblog=139 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Pretty Things19(Sweets)."◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2007&group=19&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2007&group=19&gblog=139 Sat, 29 Sep 2007 10:43:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2007&group=19&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2007&group=19&gblog=138 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Pretty Things18."◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2007&group=19&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2007&group=19&gblog=138 Sat, 29 Sep 2007 10:42:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2007&group=19&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2007&group=19&gblog=137 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Pretty Things17."◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2007&group=19&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2007&group=19&gblog=137 Sat, 29 Sep 2007 10:41:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2007&group=19&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2007&group=19&gblog=136 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Pretty Things16."◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2007&group=19&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2007&group=19&gblog=136 Sat, 29 Sep 2007 10:40:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-09-2007&group=19&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-09-2007&group=19&gblog=135 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Pretty Things15."◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-09-2007&group=19&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-09-2007&group=19&gblog=135 Fri, 28 Sep 2007 11:23:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-09-2007&group=19&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-09-2007&group=19&gblog=134 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Pretty Things14."◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-09-2007&group=19&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-09-2007&group=19&gblog=134 Fri, 28 Sep 2007 11:22:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-09-2007&group=19&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-09-2007&group=19&gblog=133 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Pretty Things13."◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-09-2007&group=19&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-09-2007&group=19&gblog=133 Fri, 28 Sep 2007 11:21:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-09-2007&group=19&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-09-2007&group=19&gblog=132 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Pretty Things12."◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-09-2007&group=19&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-09-2007&group=19&gblog=132 Fri, 28 Sep 2007 11:20:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-09-2007&group=19&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-09-2007&group=19&gblog=131 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Pretty Things11."◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-09-2007&group=19&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-09-2007&group=19&gblog=131 Fri, 28 Sep 2007 11:19:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-09-2007&group=19&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-09-2007&group=19&gblog=130 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Pretty Things10."◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-09-2007&group=19&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-09-2007&group=19&gblog=130 Fri, 28 Sep 2007 11:18:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-09-2007&group=19&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-09-2007&group=19&gblog=129 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Pretty Things9."◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-09-2007&group=19&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-09-2007&group=19&gblog=129 Thu, 27 Sep 2007 0:18:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-09-2007&group=19&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-09-2007&group=19&gblog=128 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Pretty Things8."◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-09-2007&group=19&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-09-2007&group=19&gblog=128 Thu, 27 Sep 2007 0:17:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-09-2007&group=19&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-09-2007&group=19&gblog=127 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Pretty Things7."◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-09-2007&group=19&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-09-2007&group=19&gblog=127 Thu, 27 Sep 2007 0:16:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-09-2007&group=19&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-09-2007&group=19&gblog=126 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Pretty Things6."◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-09-2007&group=19&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-09-2007&group=19&gblog=126 Wed, 26 Sep 2007 11:12:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-09-2007&group=19&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-09-2007&group=19&gblog=125 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Pretty Things5."◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-09-2007&group=19&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-09-2007&group=19&gblog=125 Wed, 26 Sep 2007 11:10:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-09-2007&group=19&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-09-2007&group=19&gblog=124 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Pretty Things4."◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-09-2007&group=19&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-09-2007&group=19&gblog=124 Wed, 26 Sep 2007 11:09:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-09-2007&group=19&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-09-2007&group=19&gblog=123 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Pretty Things3."◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-09-2007&group=19&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-09-2007&group=19&gblog=123 Tue, 25 Sep 2007 11:11:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-09-2007&group=19&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-09-2007&group=19&gblog=122 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Pretty Things2."◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-09-2007&group=19&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-09-2007&group=19&gblog=122 Tue, 25 Sep 2007 11:09:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-09-2007&group=19&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-09-2007&group=19&gblog=121 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Pretty Things1."◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-09-2007&group=19&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-09-2007&group=19&gblog=121 Tue, 25 Sep 2007 11:08:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-09-2007&group=19&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-09-2007&group=19&gblog=120 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Cool Iconz15.(display)"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-09-2007&group=19&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-09-2007&group=19&gblog=120 Tue, 25 Sep 2007 11:07:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-09-2007&group=19&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-09-2007&group=19&gblog=119 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Cool Iconz14.(display)"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-09-2007&group=19&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-09-2007&group=19&gblog=119 Tue, 25 Sep 2007 11:05:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-09-2007&group=19&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-09-2007&group=19&gblog=118 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Cool Iconz13.(display)"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-09-2007&group=19&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-09-2007&group=19&gblog=118 Tue, 25 Sep 2007 11:04:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-09-2007&group=19&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-09-2007&group=19&gblog=117 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Cool Iconz12.(display)"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-09-2007&group=19&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-09-2007&group=19&gblog=117 Tue, 25 Sep 2007 11:03:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=116 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Cool Iconz11.(display)"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=116 Mon, 24 Sep 2007 11:12:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=115 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Cool Iconz10.(display)"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=115 Mon, 24 Sep 2007 11:11:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=114 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Cool Iconz9.(display)"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=114 Mon, 24 Sep 2007 11:10:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=113 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Cool Iconz8.(display)"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=113 Mon, 24 Sep 2007 11:09:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=112 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Cool Iconz7.(display)"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=112 Mon, 24 Sep 2007 11:07:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=111 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Glitter Animation148"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=111 Mon, 24 Sep 2007 11:06:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=110 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Glitter Animation147"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=110 Mon, 24 Sep 2007 11:04:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=109 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Glitter Animation146"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=109 Mon, 24 Sep 2007 11:03:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=108 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Glitter Animation145"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=108 Mon, 24 Sep 2007 11:02:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=107 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Glitter Animation144"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=107 Mon, 24 Sep 2007 11:01:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=106 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Glitter Animation143"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=106 Mon, 24 Sep 2007 11:00:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=105 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Glitter Animation142"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2007&group=19&gblog=105 Mon, 24 Sep 2007 10:59:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-09-2007&group=19&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-09-2007&group=19&gblog=104 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Glitter Animation141"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-09-2007&group=19&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-09-2007&group=19&gblog=104 Sun, 23 Sep 2007 11:26:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-09-2007&group=19&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-09-2007&group=19&gblog=103 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Glitter Animation140"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-09-2007&group=19&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-09-2007&group=19&gblog=103 Sun, 23 Sep 2007 11:24:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-09-2007&group=19&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-09-2007&group=19&gblog=102 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Glitter Animation139"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-09-2007&group=19&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-09-2007&group=19&gblog=102 Sun, 23 Sep 2007 11:23:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-09-2007&group=19&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-09-2007&group=19&gblog=101 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Glitter Animation138"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-09-2007&group=19&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-09-2007&group=19&gblog=101 Sun, 23 Sep 2007 11:22:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-09-2007&group=19&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-09-2007&group=19&gblog=100 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Glitter Animation137"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-09-2007&group=19&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-09-2007&group=19&gblog=100 Sun, 23 Sep 2007 11:21:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-01-2010&group=18&gblog=832 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-01-2010&group=18&gblog=832 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Comment Box2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-01-2010&group=18&gblog=832 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-01-2010&group=18&gblog=832 Fri, 22 Jan 2010 5:38:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-01-2010&group=18&gblog=831 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-01-2010&group=18&gblog=831 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Comment Box1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-01-2010&group=18&gblog=831 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-01-2010&group=18&gblog=831 Thu, 21 Jan 2010 5:37:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-01-2010&group=18&gblog=830 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-01-2010&group=18&gblog=830 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Cute Puppys ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-01-2010&group=18&gblog=830 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-01-2010&group=18&gblog=830 Wed, 20 Jan 2010 5:56:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2010&group=18&gblog=829 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2010&group=18&gblog=829 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds451]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2010&group=18&gblog=829 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-01-2010&group=18&gblog=829 Tue, 19 Jan 2010 6:16:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-01-2010&group=18&gblog=828 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-01-2010&group=18&gblog=828 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds450]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-01-2010&group=18&gblog=828 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-01-2010&group=18&gblog=828 Mon, 18 Jan 2010 6:02:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-01-2010&group=18&gblog=827 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-01-2010&group=18&gblog=827 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds449]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-01-2010&group=18&gblog=827 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-01-2010&group=18&gblog=827 Sun, 17 Jan 2010 5:48:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-01-2010&group=18&gblog=826 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-01-2010&group=18&gblog=826 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds448]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-01-2010&group=18&gblog=826 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-01-2010&group=18&gblog=826 Sat, 16 Jan 2010 6:06:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-01-2010&group=18&gblog=825 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-01-2010&group=18&gblog=825 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds447]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-01-2010&group=18&gblog=825 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-01-2010&group=18&gblog=825 Fri, 15 Jan 2010 6:00:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-01-2010&group=18&gblog=824 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-01-2010&group=18&gblog=824 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds446]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-01-2010&group=18&gblog=824 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-01-2010&group=18&gblog=824 Thu, 14 Jan 2010 6:19:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-01-2010&group=18&gblog=823 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-01-2010&group=18&gblog=823 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds445]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-01-2010&group=18&gblog=823 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-01-2010&group=18&gblog=823 Wed, 13 Jan 2010 6:06:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-01-2010&group=18&gblog=822 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-01-2010&group=18&gblog=822 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds444]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-01-2010&group=18&gblog=822 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-01-2010&group=18&gblog=822 Tue, 12 Jan 2010 6:05:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-01-2010&group=18&gblog=821 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-01-2010&group=18&gblog=821 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds443]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-01-2010&group=18&gblog=821 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-01-2010&group=18&gblog=821 Mon, 11 Jan 2010 6:16:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-01-2010&group=18&gblog=820 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-01-2010&group=18&gblog=820 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds442]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-01-2010&group=18&gblog=820 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-01-2010&group=18&gblog=820 Sun, 10 Jan 2010 5:58:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-01-2010&group=18&gblog=819 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-01-2010&group=18&gblog=819 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds441]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-01-2010&group=18&gblog=819 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-01-2010&group=18&gblog=819 Sat, 09 Jan 2010 5:48:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-01-2010&group=18&gblog=818 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-01-2010&group=18&gblog=818 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds440]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-01-2010&group=18&gblog=818 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-01-2010&group=18&gblog=818 Fri, 08 Jan 2010 6:04:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-01-2010&group=18&gblog=817 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-01-2010&group=18&gblog=817 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds439]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-01-2010&group=18&gblog=817 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-01-2010&group=18&gblog=817 Thu, 07 Jan 2010 6:17:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-01-2010&group=18&gblog=816 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-01-2010&group=18&gblog=816 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds438]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-01-2010&group=18&gblog=816 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-01-2010&group=18&gblog=816 Wed, 06 Jan 2010 6:11:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-01-2010&group=18&gblog=815 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-01-2010&group=18&gblog=815 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds437]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-01-2010&group=18&gblog=815 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-01-2010&group=18&gblog=815 Tue, 05 Jan 2010 6:03:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-01-2010&group=18&gblog=814 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-01-2010&group=18&gblog=814 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds436]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-01-2010&group=18&gblog=814 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-01-2010&group=18&gblog=814 Mon, 04 Jan 2010 6:20:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-01-2010&group=18&gblog=813 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-01-2010&group=18&gblog=813 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds435]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-01-2010&group=18&gblog=813 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-01-2010&group=18&gblog=813 Sun, 03 Jan 2010 6:15:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-01-2010&group=18&gblog=812 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-01-2010&group=18&gblog=812 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds434]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-01-2010&group=18&gblog=812 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-01-2010&group=18&gblog=812 Sat, 02 Jan 2010 6:08:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-01-2010&group=18&gblog=811 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-01-2010&group=18&gblog=811 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds433]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-01-2010&group=18&gblog=811 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-01-2010&group=18&gblog=811 Fri, 01 Jan 2010 6:20:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-12-2009&group=18&gblog=810 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-12-2009&group=18&gblog=810 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds432]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-12-2009&group=18&gblog=810 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-12-2009&group=18&gblog=810 Thu, 31 Dec 2009 6:03:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-12-2009&group=18&gblog=809 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-12-2009&group=18&gblog=809 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds431]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-12-2009&group=18&gblog=809 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-12-2009&group=18&gblog=809 Wed, 30 Dec 2009 6:06:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-12-2009&group=18&gblog=808 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-12-2009&group=18&gblog=808 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds430]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-12-2009&group=18&gblog=808 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-12-2009&group=18&gblog=808 Tue, 29 Dec 2009 5:52:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-12-2009&group=18&gblog=807 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-12-2009&group=18&gblog=807 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds429]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-12-2009&group=18&gblog=807 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-12-2009&group=18&gblog=807 Mon, 28 Dec 2009 6:12:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-12-2009&group=18&gblog=806 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-12-2009&group=18&gblog=806 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds428]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-12-2009&group=18&gblog=806 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-12-2009&group=18&gblog=806 Sun, 27 Dec 2009 6:04:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-12-2009&group=18&gblog=805 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-12-2009&group=18&gblog=805 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds427]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-12-2009&group=18&gblog=805 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-12-2009&group=18&gblog=805 Sat, 26 Dec 2009 6:13:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-12-2009&group=18&gblog=804 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-12-2009&group=18&gblog=804 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds426]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-12-2009&group=18&gblog=804 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-12-2009&group=18&gblog=804 Fri, 25 Dec 2009 6:25:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-12-2009&group=18&gblog=803 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-12-2009&group=18&gblog=803 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds425]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-12-2009&group=18&gblog=803 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-12-2009&group=18&gblog=803 Thu, 24 Dec 2009 6:36:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-12-2009&group=18&gblog=802 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-12-2009&group=18&gblog=802 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds424]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-12-2009&group=18&gblog=802 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-12-2009&group=18&gblog=802 Wed, 23 Dec 2009 6:20:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-12-2009&group=18&gblog=801 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-12-2009&group=18&gblog=801 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds423]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-12-2009&group=18&gblog=801 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-12-2009&group=18&gblog=801 Tue, 22 Dec 2009 6:37:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-12-2009&group=18&gblog=800 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-12-2009&group=18&gblog=800 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds422]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-12-2009&group=18&gblog=800 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-12-2009&group=18&gblog=800 Mon, 21 Dec 2009 6:16:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-12-2009&group=18&gblog=799 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-12-2009&group=18&gblog=799 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds421(X'mas Bg.)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-12-2009&group=18&gblog=799 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-12-2009&group=18&gblog=799 Sun, 20 Dec 2009 6:45:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-12-2009&group=18&gblog=798 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-12-2009&group=18&gblog=798 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Blank Buttons5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-12-2009&group=18&gblog=798 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-12-2009&group=18&gblog=798 Sat, 19 Dec 2009 5:53:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-12-2009&group=18&gblog=797 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-12-2009&group=18&gblog=797 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Blank Buttons4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-12-2009&group=18&gblog=797 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-12-2009&group=18&gblog=797 Fri, 18 Dec 2009 6:22:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-12-2009&group=18&gblog=796 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-12-2009&group=18&gblog=796 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Blank Buttons3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-12-2009&group=18&gblog=796 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-12-2009&group=18&gblog=796 Thu, 17 Dec 2009 6:09:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-12-2009&group=18&gblog=795 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-12-2009&group=18&gblog=795 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Blank Buttons2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-12-2009&group=18&gblog=795 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-12-2009&group=18&gblog=795 Wed, 16 Dec 2009 6:17:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-12-2009&group=18&gblog=794 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-12-2009&group=18&gblog=794 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Blank Buttons1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-12-2009&group=18&gblog=794 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-12-2009&group=18&gblog=794 Tue, 15 Dec 2009 6:18:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-12-2009&group=18&gblog=793 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-12-2009&group=18&gblog=793 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds420]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-12-2009&group=18&gblog=793 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-12-2009&group=18&gblog=793 Mon, 14 Dec 2009 6:12:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-12-2009&group=18&gblog=792 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-12-2009&group=18&gblog=792 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds419]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-12-2009&group=18&gblog=792 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-12-2009&group=18&gblog=792 Sun, 13 Dec 2009 6:16:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-12-2009&group=18&gblog=791 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-12-2009&group=18&gblog=791 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds418]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-12-2009&group=18&gblog=791 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-12-2009&group=18&gblog=791 Sat, 12 Dec 2009 7:07:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-12-2009&group=18&gblog=790 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-12-2009&group=18&gblog=790 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds417]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-12-2009&group=18&gblog=790 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-12-2009&group=18&gblog=790 Fri, 11 Dec 2009 7:33:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-12-2009&group=18&gblog=789 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-12-2009&group=18&gblog=789 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds416]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-12-2009&group=18&gblog=789 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-12-2009&group=18&gblog=789 Thu, 10 Dec 2009 6:40:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-12-2009&group=18&gblog=788 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-12-2009&group=18&gblog=788 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds415]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-12-2009&group=18&gblog=788 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-12-2009&group=18&gblog=788 Wed, 09 Dec 2009 6:33:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-12-2009&group=18&gblog=787 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-12-2009&group=18&gblog=787 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds414]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-12-2009&group=18&gblog=787 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-12-2009&group=18&gblog=787 Tue, 08 Dec 2009 6:21:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-12-2009&group=18&gblog=786 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-12-2009&group=18&gblog=786 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds413]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-12-2009&group=18&gblog=786 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-12-2009&group=18&gblog=786 Mon, 07 Dec 2009 6:31:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-12-2009&group=18&gblog=785 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-12-2009&group=18&gblog=785 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds412]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-12-2009&group=18&gblog=785 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-12-2009&group=18&gblog=785 Sun, 06 Dec 2009 6:25:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-12-2009&group=18&gblog=784 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-12-2009&group=18&gblog=784 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds411]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-12-2009&group=18&gblog=784 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-12-2009&group=18&gblog=784 Sat, 05 Dec 2009 7:00:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-12-2009&group=18&gblog=783 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-12-2009&group=18&gblog=783 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds410]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-12-2009&group=18&gblog=783 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-12-2009&group=18&gblog=783 Fri, 04 Dec 2009 6:11:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2009&group=18&gblog=782 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2009&group=18&gblog=782 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds409]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2009&group=18&gblog=782 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-12-2009&group=18&gblog=782 Thu, 03 Dec 2009 6:32:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-12-2009&group=18&gblog=781 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-12-2009&group=18&gblog=781 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds408]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-12-2009&group=18&gblog=781 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-12-2009&group=18&gblog=781 Wed, 02 Dec 2009 6:16:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-12-2009&group=18&gblog=780 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-12-2009&group=18&gblog=780 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds407]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-12-2009&group=18&gblog=780 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-12-2009&group=18&gblog=780 Tue, 01 Dec 2009 6:02:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-11-2009&group=18&gblog=779 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-11-2009&group=18&gblog=779 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds406]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-11-2009&group=18&gblog=779 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-11-2009&group=18&gblog=779 Mon, 30 Nov 2009 6:57:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-11-2009&group=18&gblog=778 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-11-2009&group=18&gblog=778 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds405]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-11-2009&group=18&gblog=778 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-11-2009&group=18&gblog=778 Sun, 29 Nov 2009 6:19:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-11-2009&group=18&gblog=777 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-11-2009&group=18&gblog=777 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds404]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-11-2009&group=18&gblog=777 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-11-2009&group=18&gblog=777 Sat, 28 Nov 2009 6:01:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-11-2009&group=18&gblog=776 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-11-2009&group=18&gblog=776 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds403]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-11-2009&group=18&gblog=776 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-11-2009&group=18&gblog=776 Fri, 27 Nov 2009 6:34:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-11-2009&group=18&gblog=775 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-11-2009&group=18&gblog=775 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds402]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-11-2009&group=18&gblog=775 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-11-2009&group=18&gblog=775 Thu, 26 Nov 2009 6:26:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-11-2009&group=18&gblog=774 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-11-2009&group=18&gblog=774 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds401]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-11-2009&group=18&gblog=774 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-11-2009&group=18&gblog=774 Wed, 25 Nov 2009 6:17:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-11-2009&group=18&gblog=773 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-11-2009&group=18&gblog=773 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds400]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-11-2009&group=18&gblog=773 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-11-2009&group=18&gblog=773 Tue, 24 Nov 2009 6:20:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-11-2009&group=18&gblog=772 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-11-2009&group=18&gblog=772 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds399]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-11-2009&group=18&gblog=772 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-11-2009&group=18&gblog=772 Mon, 23 Nov 2009 6:34:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-11-2009&group=18&gblog=771 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-11-2009&group=18&gblog=771 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds398]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-11-2009&group=18&gblog=771 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-11-2009&group=18&gblog=771 Sat, 21 Nov 2009 6:14:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-11-2009&group=18&gblog=770 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-11-2009&group=18&gblog=770 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds397]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-11-2009&group=18&gblog=770 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-11-2009&group=18&gblog=770 Fri, 20 Nov 2009 6:15:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-11-2009&group=18&gblog=769 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-11-2009&group=18&gblog=769 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds396]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-11-2009&group=18&gblog=769 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-11-2009&group=18&gblog=769 Thu, 19 Nov 2009 6:21:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-11-2009&group=18&gblog=768 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-11-2009&group=18&gblog=768 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds 395]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-11-2009&group=18&gblog=768 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-11-2009&group=18&gblog=768 Wed, 18 Nov 2009 6:22:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-11-2009&group=18&gblog=767 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-11-2009&group=18&gblog=767 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds 394]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-11-2009&group=18&gblog=767 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-11-2009&group=18&gblog=767 Tue, 17 Nov 2009 6:29:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-11-2009&group=18&gblog=766 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-11-2009&group=18&gblog=766 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds 393(Wallpapers3)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-11-2009&group=18&gblog=766 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-11-2009&group=18&gblog=766 Mon, 16 Nov 2009 7:54:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-11-2009&group=18&gblog=765 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-11-2009&group=18&gblog=765 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds 392(Wallpapers2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-11-2009&group=18&gblog=765 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-11-2009&group=18&gblog=765 Sun, 15 Nov 2009 6:47:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-11-2009&group=18&gblog=764 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-11-2009&group=18&gblog=764 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds 391(Wallpapers1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-11-2009&group=18&gblog=764 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-11-2009&group=18&gblog=764 Sat, 14 Nov 2009 6:59:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-11-2009&group=18&gblog=763 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-11-2009&group=18&gblog=763 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds 390(Bordered Holidays)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-11-2009&group=18&gblog=763 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-11-2009&group=18&gblog=763 Fri, 13 Nov 2009 6:32:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-11-2009&group=18&gblog=762 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-11-2009&group=18&gblog=762 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds 389(Backgrounds Bordered)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-11-2009&group=18&gblog=762 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-11-2009&group=18&gblog=762 Thu, 12 Nov 2009 6:27:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-11-2009&group=18&gblog=761 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-11-2009&group=18&gblog=761 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds 388]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-11-2009&group=18&gblog=761 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-11-2009&group=18&gblog=761 Mon, 09 Nov 2009 6:27:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-11-2009&group=18&gblog=760 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-11-2009&group=18&gblog=760 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds 387]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-11-2009&group=18&gblog=760 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-11-2009&group=18&gblog=760 Sun, 08 Nov 2009 6:19:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-11-2009&group=18&gblog=759 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-11-2009&group=18&gblog=759 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds 386]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-11-2009&group=18&gblog=759 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-11-2009&group=18&gblog=759 Sat, 07 Nov 2009 6:21:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-11-2009&group=18&gblog=758 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-11-2009&group=18&gblog=758 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds 385]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-11-2009&group=18&gblog=758 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-11-2009&group=18&gblog=758 Fri, 06 Nov 2009 6:12:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-11-2009&group=18&gblog=757 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-11-2009&group=18&gblog=757 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds 384]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-11-2009&group=18&gblog=757 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-11-2009&group=18&gblog=757 Thu, 05 Nov 2009 3:51:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-11-2009&group=18&gblog=756 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-11-2009&group=18&gblog=756 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds 383]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-11-2009&group=18&gblog=756 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-11-2009&group=18&gblog=756 Wed, 04 Nov 2009 6:21:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-11-2009&group=18&gblog=755 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-11-2009&group=18&gblog=755 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds 382]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-11-2009&group=18&gblog=755 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-11-2009&group=18&gblog=755 Mon, 02 Nov 2009 6:37:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-11-2009&group=18&gblog=754 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-11-2009&group=18&gblog=754 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds 381]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-11-2009&group=18&gblog=754 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-11-2009&group=18&gblog=754 Sun, 01 Nov 2009 6:38:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-10-2009&group=18&gblog=753 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-10-2009&group=18&gblog=753 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds 380]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-10-2009&group=18&gblog=753 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-10-2009&group=18&gblog=753 Sat, 31 Oct 2009 6:48:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-10-2009&group=18&gblog=752 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-10-2009&group=18&gblog=752 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds 379]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-10-2009&group=18&gblog=752 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-10-2009&group=18&gblog=752 Fri, 30 Oct 2009 6:33:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-10-2009&group=18&gblog=751 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-10-2009&group=18&gblog=751 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Hotair Balloon Brushes ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-10-2009&group=18&gblog=751 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-10-2009&group=18&gblog=751 Thu, 29 Oct 2009 6:19:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-10-2009&group=18&gblog=750 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-10-2009&group=18&gblog=750 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Corner Brushes 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-10-2009&group=18&gblog=750 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-10-2009&group=18&gblog=750 Wed, 28 Oct 2009 17:43:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-10-2009&group=18&gblog=749 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-10-2009&group=18&gblog=749 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Corner Brushes 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-10-2009&group=18&gblog=749 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-10-2009&group=18&gblog=749 Tue, 27 Oct 2009 6:16:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-10-2009&group=18&gblog=748 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-10-2009&group=18&gblog=748 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Corner Brushes 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-10-2009&group=18&gblog=748 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-10-2009&group=18&gblog=748 Mon, 26 Oct 2009 6:33:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-10-2009&group=18&gblog=747 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-10-2009&group=18&gblog=747 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Egyptian Brushes 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-10-2009&group=18&gblog=747 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-10-2009&group=18&gblog=747 Sun, 25 Oct 2009 6:24:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-10-2009&group=18&gblog=746 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-10-2009&group=18&gblog=746 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Egyptian Brushes 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-10-2009&group=18&gblog=746 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-10-2009&group=18&gblog=746 Sat, 24 Oct 2009 6:44:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-10-2009&group=18&gblog=745 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-10-2009&group=18&gblog=745 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Christmas Brushes 5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-10-2009&group=18&gblog=745 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-10-2009&group=18&gblog=745 Fri, 23 Oct 2009 6:17:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-10-2009&group=18&gblog=744 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-10-2009&group=18&gblog=744 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Christmas Brushes 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-10-2009&group=18&gblog=744 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-10-2009&group=18&gblog=744 Thu, 22 Oct 2009 6:37:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-10-2009&group=18&gblog=743 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-10-2009&group=18&gblog=743 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Christmas Brushes 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-10-2009&group=18&gblog=743 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-10-2009&group=18&gblog=743 Wed, 21 Oct 2009 6:02:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-10-2009&group=18&gblog=742 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-10-2009&group=18&gblog=742 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Christmas Brushes 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-10-2009&group=18&gblog=742 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-10-2009&group=18&gblog=742 Tue, 20 Oct 2009 6:16:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-10-2009&group=18&gblog=741 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-10-2009&group=18&gblog=741 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Christmas Brushes 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-10-2009&group=18&gblog=741 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-10-2009&group=18&gblog=741 Mon, 19 Oct 2009 6:29:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-10-2009&group=18&gblog=740 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-10-2009&group=18&gblog=740 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Butterfly Brushes ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-10-2009&group=18&gblog=740 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-10-2009&group=18&gblog=740 Sun, 18 Oct 2009 6:23:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2009&group=18&gblog=739 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2009&group=18&gblog=739 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds 378]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2009&group=18&gblog=739 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-10-2009&group=18&gblog=739 Sat, 17 Oct 2009 6:18:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-10-2009&group=18&gblog=738 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-10-2009&group=18&gblog=738 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds 377 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-10-2009&group=18&gblog=738 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-10-2009&group=18&gblog=738 Fri, 16 Oct 2009 6:36:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-10-2009&group=18&gblog=737 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-10-2009&group=18&gblog=737 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds 376 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-10-2009&group=18&gblog=737 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-10-2009&group=18&gblog=737 Thu, 15 Oct 2009 6:07:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-10-2009&group=18&gblog=736 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-10-2009&group=18&gblog=736 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds 375 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-10-2009&group=18&gblog=736 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-10-2009&group=18&gblog=736 Wed, 14 Oct 2009 7:03:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-10-2009&group=18&gblog=735 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-10-2009&group=18&gblog=735 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds 374 (Marble tiles) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-10-2009&group=18&gblog=735 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-10-2009&group=18&gblog=735 Tue, 13 Oct 2009 6:13:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-10-2009&group=18&gblog=734 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-10-2009&group=18&gblog=734 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds 373 (Glass Tiles4)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-10-2009&group=18&gblog=734 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-10-2009&group=18&gblog=734 Mon, 12 Oct 2009 6:38:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-10-2009&group=18&gblog=733 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-10-2009&group=18&gblog=733 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds 372(Glass Tiles3)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-10-2009&group=18&gblog=733 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-10-2009&group=18&gblog=733 Sun, 11 Oct 2009 6:22:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-10-2009&group=18&gblog=732 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-10-2009&group=18&gblog=732 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds 371 (Glass Tiles2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-10-2009&group=18&gblog=732 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-10-2009&group=18&gblog=732 Sat, 10 Oct 2009 6:14:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-10-2009&group=18&gblog=731 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-10-2009&group=18&gblog=731 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds 370 (Glass Tiles1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-10-2009&group=18&gblog=731 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-10-2009&group=18&gblog=731 Fri, 09 Oct 2009 10:35:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-10-2009&group=18&gblog=730 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-10-2009&group=18&gblog=730 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds 369]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-10-2009&group=18&gblog=730 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-10-2009&group=18&gblog=730 Thu, 08 Oct 2009 7:31:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-10-2009&group=18&gblog=729 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-10-2009&group=18&gblog=729 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds 368]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-10-2009&group=18&gblog=729 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-10-2009&group=18&gblog=729 Wed, 07 Oct 2009 6:15:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-10-2009&group=18&gblog=728 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-10-2009&group=18&gblog=728 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds 367]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-10-2009&group=18&gblog=728 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-10-2009&group=18&gblog=728 Tue, 06 Oct 2009 6:59:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-10-2009&group=18&gblog=727 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-10-2009&group=18&gblog=727 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds 366]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-10-2009&group=18&gblog=727 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-10-2009&group=18&gblog=727 Mon, 05 Oct 2009 6:44:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-10-2009&group=18&gblog=726 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-10-2009&group=18&gblog=726 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Cool Blinkies Clock2 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-10-2009&group=18&gblog=726 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-10-2009&group=18&gblog=726 Sun, 04 Oct 2009 8:33:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-10-2009&group=18&gblog=725 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-10-2009&group=18&gblog=725 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Cool Blinkies Clock1 ☚ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-10-2009&group=18&gblog=725 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-10-2009&group=18&gblog=725 Sat, 03 Oct 2009 6:25:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-10-2009&group=18&gblog=724 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-10-2009&group=18&gblog=724 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Nature Clocks4 ☚ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-10-2009&group=18&gblog=724 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-10-2009&group=18&gblog=724 Fri, 02 Oct 2009 8:02:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-10-2009&group=18&gblog=723 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-10-2009&group=18&gblog=723 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Nature Clocks3 ☚ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-10-2009&group=18&gblog=723 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-10-2009&group=18&gblog=723 Thu, 01 Oct 2009 7:51:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-09-2009&group=18&gblog=722 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-09-2009&group=18&gblog=722 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Nature Clocks2 ☚ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-09-2009&group=18&gblog=722 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-09-2009&group=18&gblog=722 Wed, 30 Sep 2009 8:10:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2009&group=18&gblog=721 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2009&group=18&gblog=721 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Nature Clocks1 ☚ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2009&group=18&gblog=721 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-09-2009&group=18&gblog=721 Tue, 29 Sep 2009 8:20:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-09-2009&group=18&gblog=720 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-09-2009&group=18&gblog=720 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Reflection Clocks2 ☚ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-09-2009&group=18&gblog=720 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-09-2009&group=18&gblog=720 Mon, 28 Sep 2009 8:27:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-09-2009&group=18&gblog=719 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-09-2009&group=18&gblog=719 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Reflection Clocks1 ☚ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-09-2009&group=18&gblog=719 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-09-2009&group=18&gblog=719 Sun, 27 Sep 2009 8:53:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-09-2009&group=18&gblog=718 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-09-2009&group=18&gblog=718 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Perfume Clocks2☚ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-09-2009&group=18&gblog=718 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-09-2009&group=18&gblog=718 Sat, 26 Sep 2009 9:20:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-09-2009&group=18&gblog=717 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-09-2009&group=18&gblog=717 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Perfume Clocks1☚ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-09-2009&group=18&gblog=717 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-09-2009&group=18&gblog=717 Sat, 26 Sep 2009 9:17:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2009&group=18&gblog=716 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2009&group=18&gblog=716 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Cute Pixel Clocks ☚ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2009&group=18&gblog=716 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-09-2009&group=18&gblog=716 Thu, 24 Sep 2009 7:53:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-09-2009&group=18&gblog=715 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-09-2009&group=18&gblog=715 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds 365]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-09-2009&group=18&gblog=715 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-09-2009&group=18&gblog=715 Wed, 23 Sep 2009 8:02:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-09-2009&group=18&gblog=714 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-09-2009&group=18&gblog=714 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[☛flasherz !!!!!!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-09-2009&group=18&gblog=714 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-09-2009&group=18&gblog=714 Tue, 22 Sep 2009 8:07:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-09-2009&group=18&gblog=713 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-09-2009&group=18&gblog=713 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds 364]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-09-2009&group=18&gblog=713 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-09-2009&group=18&gblog=713 Mon, 21 Sep 2009 7:52:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-09-2009&group=18&gblog=712 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-09-2009&group=18&gblog=712 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds 363]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-09-2009&group=18&gblog=712 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-09-2009&group=18&gblog=712 Sun, 20 Sep 2009 8:22:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-09-2009&group=18&gblog=711 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-09-2009&group=18&gblog=711 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds 362]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-09-2009&group=18&gblog=711 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-09-2009&group=18&gblog=711 Sat, 19 Sep 2009 8:15:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-09-2009&group=18&gblog=710 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-09-2009&group=18&gblog=710 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Blog Headers 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-09-2009&group=18&gblog=710 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-09-2009&group=18&gblog=710 Fri, 18 Sep 2009 8:13:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-09-2009&group=18&gblog=709 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-09-2009&group=18&gblog=709 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Blog Headers 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-09-2009&group=18&gblog=709 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-09-2009&group=18&gblog=709 Thu, 17 Sep 2009 8:23:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-08-2008&group=18&gblog=708 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-08-2008&group=18&gblog=708 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds361]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-08-2008&group=18&gblog=708 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-08-2008&group=18&gblog=708 Fri, 29 Aug 2008 7:49:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-08-2008&group=18&gblog=707 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-08-2008&group=18&gblog=707 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Assorties Images Glitters8]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-08-2008&group=18&gblog=707 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-08-2008&group=18&gblog=707 Thu, 28 Aug 2008 6:56:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-08-2008&group=18&gblog=706 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-08-2008&group=18&gblog=706 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Assorties Images Glitters7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-08-2008&group=18&gblog=706 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-08-2008&group=18&gblog=706 Wed, 27 Aug 2008 7:38:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-08-2008&group=18&gblog=705 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-08-2008&group=18&gblog=705 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Assorties Images Glitters6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-08-2008&group=18&gblog=705 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-08-2008&group=18&gblog=705 Tue, 26 Aug 2008 6:50:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-08-2008&group=18&gblog=704 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-08-2008&group=18&gblog=704 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Assorties Images Glitters5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-08-2008&group=18&gblog=704 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-08-2008&group=18&gblog=704 Mon, 25 Aug 2008 6:40:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-08-2008&group=18&gblog=703 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-08-2008&group=18&gblog=703 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Assorties Images Glitters4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-08-2008&group=18&gblog=703 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-08-2008&group=18&gblog=703 Sun, 24 Aug 2008 7:17:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-08-2008&group=18&gblog=702 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-08-2008&group=18&gblog=702 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Assorties Images Glitters3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-08-2008&group=18&gblog=702 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-08-2008&group=18&gblog=702 Sat, 23 Aug 2008 9:11:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-08-2008&group=18&gblog=701 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-08-2008&group=18&gblog=701 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Assorties Images Glitters2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-08-2008&group=18&gblog=701 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-08-2008&group=18&gblog=701 Fri, 22 Aug 2008 7:15:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-08-2008&group=18&gblog=700 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-08-2008&group=18&gblog=700 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Assorties Images Glitters1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-08-2008&group=18&gblog=700 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-08-2008&group=18&gblog=700 Thu, 21 Aug 2008 10:00:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-08-2008&group=18&gblog=699 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-08-2008&group=18&gblog=699 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Fixed Backgrounds30]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-08-2008&group=18&gblog=699 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-08-2008&group=18&gblog=699 Wed, 20 Aug 2008 7:00:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-08-2008&group=18&gblog=698 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-08-2008&group=18&gblog=698 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Fixed Backgrounds29 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-08-2008&group=18&gblog=698 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-08-2008&group=18&gblog=698 Tue, 19 Aug 2008 6:57:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-08-2008&group=18&gblog=697 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-08-2008&group=18&gblog=697 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Fixed Backgrounds28]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-08-2008&group=18&gblog=697 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-08-2008&group=18&gblog=697 Mon, 18 Aug 2008 7:02:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-08-2008&group=18&gblog=696 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-08-2008&group=18&gblog=696 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Fixed Backgrounds27 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-08-2008&group=18&gblog=696 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-08-2008&group=18&gblog=696 Sun, 17 Aug 2008 8:22:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2008&group=18&gblog=695 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2008&group=18&gblog=695 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Fixed Backgrounds26 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2008&group=18&gblog=695 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-08-2008&group=18&gblog=695 Sat, 16 Aug 2008 6:53:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-08-2008&group=18&gblog=694 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-08-2008&group=18&gblog=694 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Fixed Backgrounds25 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-08-2008&group=18&gblog=694 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-08-2008&group=18&gblog=694 Fri, 15 Aug 2008 8:45:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-08-2008&group=18&gblog=693 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-08-2008&group=18&gblog=693 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Fixed Backgrounds24 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-08-2008&group=18&gblog=693 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-08-2008&group=18&gblog=693 Thu, 14 Aug 2008 7:21:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2008&group=18&gblog=692 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2008&group=18&gblog=692 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Fixed Backgrounds23 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2008&group=18&gblog=692 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-08-2008&group=18&gblog=692 Wed, 13 Aug 2008 7:37:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-08-2008&group=18&gblog=691 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-08-2008&group=18&gblog=691 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Fixed Backgrounds22 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-08-2008&group=18&gblog=691 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-08-2008&group=18&gblog=691 Tue, 12 Aug 2008 6:44:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-08-2008&group=18&gblog=690 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-08-2008&group=18&gblog=690 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Fixed Backgrounds21 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-08-2008&group=18&gblog=690 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-08-2008&group=18&gblog=690 Mon, 11 Aug 2008 6:42:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-08-2008&group=18&gblog=689 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-08-2008&group=18&gblog=689 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Fixed Backgrounds20 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-08-2008&group=18&gblog=689 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-08-2008&group=18&gblog=689 Sun, 10 Aug 2008 6:34:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-08-2008&group=18&gblog=688 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-08-2008&group=18&gblog=688 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Fixed Backgrounds19 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-08-2008&group=18&gblog=688 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-08-2008&group=18&gblog=688 Sat, 09 Aug 2008 7:48:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-08-2008&group=18&gblog=687 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-08-2008&group=18&gblog=687 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Fixed Backgrounds18 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-08-2008&group=18&gblog=687 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-08-2008&group=18&gblog=687 Fri, 08 Aug 2008 6:50:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-08-2008&group=18&gblog=686 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-08-2008&group=18&gblog=686 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Fixed Backgrounds17 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-08-2008&group=18&gblog=686 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-08-2008&group=18&gblog=686 Thu, 07 Aug 2008 6:49:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-08-2008&group=18&gblog=685 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-08-2008&group=18&gblog=685 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Fixed Backgrounds16 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-08-2008&group=18&gblog=685 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-08-2008&group=18&gblog=685 Wed, 06 Aug 2008 7:51:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-08-2008&group=18&gblog=684 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-08-2008&group=18&gblog=684 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Fixed Backgrounds15 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-08-2008&group=18&gblog=684 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-08-2008&group=18&gblog=684 Tue, 05 Aug 2008 6:55:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2008&group=18&gblog=683 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2008&group=18&gblog=683 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Fixed Backgrounds14]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2008&group=18&gblog=683 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-08-2008&group=18&gblog=683 Mon, 04 Aug 2008 7:11:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-08-2008&group=18&gblog=682 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-08-2008&group=18&gblog=682 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Fixed Backgrounds13]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-08-2008&group=18&gblog=682 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-08-2008&group=18&gblog=682 Sun, 03 Aug 2008 7:07:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-08-2008&group=18&gblog=681 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-08-2008&group=18&gblog=681 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Fixed Backgrounds12]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-08-2008&group=18&gblog=681 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-08-2008&group=18&gblog=681 Sat, 02 Aug 2008 7:10:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2008&group=18&gblog=680 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2008&group=18&gblog=680 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Fixed Backgrounds11]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2008&group=18&gblog=680 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-08-2008&group=18&gblog=680 Fri, 01 Aug 2008 8:14:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-07-2008&group=18&gblog=679 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-07-2008&group=18&gblog=679 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Fixed Backgrounds10]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-07-2008&group=18&gblog=679 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-07-2008&group=18&gblog=679 Thu, 31 Jul 2008 6:57:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-07-2008&group=18&gblog=678 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-07-2008&group=18&gblog=678 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Fixed Backgrounds9]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-07-2008&group=18&gblog=678 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-07-2008&group=18&gblog=678 Thu, 31 Jul 2008 6:55:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-07-2008&group=18&gblog=677 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-07-2008&group=18&gblog=677 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Fixed Backgrounds8]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-07-2008&group=18&gblog=677 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-07-2008&group=18&gblog=677 Wed, 30 Jul 2008 7:13:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-07-2008&group=18&gblog=676 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-07-2008&group=18&gblog=676 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Fixed Backgrounds7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-07-2008&group=18&gblog=676 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-07-2008&group=18&gblog=676 Wed, 30 Jul 2008 7:10:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-07-2008&group=18&gblog=675 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-07-2008&group=18&gblog=675 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Fixed Backgrounds6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-07-2008&group=18&gblog=675 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-07-2008&group=18&gblog=675 Tue, 29 Jul 2008 7:56:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-07-2008&group=18&gblog=674 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-07-2008&group=18&gblog=674 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Fixed Backgrounds5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-07-2008&group=18&gblog=674 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-07-2008&group=18&gblog=674 Tue, 29 Jul 2008 7:53:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-07-2008&group=18&gblog=673 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-07-2008&group=18&gblog=673 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Fixed Backgrounds4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-07-2008&group=18&gblog=673 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-07-2008&group=18&gblog=673 Mon, 28 Jul 2008 7:02:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-07-2008&group=18&gblog=672 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-07-2008&group=18&gblog=672 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Fixed Backgrounds3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-07-2008&group=18&gblog=672 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-07-2008&group=18&gblog=672 Mon, 28 Jul 2008 7:00:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-07-2008&group=18&gblog=671 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-07-2008&group=18&gblog=671 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Fixed Backgrounds2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-07-2008&group=18&gblog=671 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-07-2008&group=18&gblog=671 Sun, 27 Jul 2008 7:17:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-07-2008&group=18&gblog=670 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-07-2008&group=18&gblog=670 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Fixed Backgrounds1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-07-2008&group=18&gblog=670 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-07-2008&group=18&gblog=670 Sun, 27 Jul 2008 7:14:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-07-2008&group=18&gblog=669 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-07-2008&group=18&gblog=669 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds360 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-07-2008&group=18&gblog=669 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-07-2008&group=18&gblog=669 Sat, 26 Jul 2008 8:01:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-07-2008&group=18&gblog=668 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-07-2008&group=18&gblog=668 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds359 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-07-2008&group=18&gblog=668 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-07-2008&group=18&gblog=668 Fri, 25 Jul 2008 6:53:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-07-2008&group=18&gblog=667 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-07-2008&group=18&gblog=667 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds358 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-07-2008&group=18&gblog=667 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-07-2008&group=18&gblog=667 Thu, 24 Jul 2008 8:44:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2008&group=18&gblog=666 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2008&group=18&gblog=666 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds357 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2008&group=18&gblog=666 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-07-2008&group=18&gblog=666 Wed, 23 Jul 2008 7:02:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2008&group=18&gblog=665 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2008&group=18&gblog=665 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds356]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2008&group=18&gblog=665 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-07-2008&group=18&gblog=665 Tue, 22 Jul 2008 8:21:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-07-2008&group=18&gblog=664 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-07-2008&group=18&gblog=664 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds355]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-07-2008&group=18&gblog=664 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-07-2008&group=18&gblog=664 Mon, 21 Jul 2008 7:05:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-07-2008&group=18&gblog=663 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-07-2008&group=18&gblog=663 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds354]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-07-2008&group=18&gblog=663 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-07-2008&group=18&gblog=663 Sun, 20 Jul 2008 7:03:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-07-2008&group=18&gblog=662 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-07-2008&group=18&gblog=662 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds353]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-07-2008&group=18&gblog=662 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-07-2008&group=18&gblog=662 Sat, 19 Jul 2008 7:11:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-07-2008&group=18&gblog=661 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-07-2008&group=18&gblog=661 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds352]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-07-2008&group=18&gblog=661 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-07-2008&group=18&gblog=661 Fri, 18 Jul 2008 6:54:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-07-2008&group=18&gblog=660 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-07-2008&group=18&gblog=660 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds351]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-07-2008&group=18&gblog=660 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-07-2008&group=18&gblog=660 Thu, 17 Jul 2008 6:45:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-07-2008&group=18&gblog=659 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-07-2008&group=18&gblog=659 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds350]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-07-2008&group=18&gblog=659 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-07-2008&group=18&gblog=659 Wed, 16 Jul 2008 6:34:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-07-2008&group=18&gblog=658 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-07-2008&group=18&gblog=658 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds349]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-07-2008&group=18&gblog=658 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-07-2008&group=18&gblog=658 Tue, 15 Jul 2008 6:39:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-07-2008&group=18&gblog=657 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-07-2008&group=18&gblog=657 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds348]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-07-2008&group=18&gblog=657 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-07-2008&group=18&gblog=657 Mon, 14 Jul 2008 6:41:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-07-2008&group=18&gblog=656 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-07-2008&group=18&gblog=656 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds347]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-07-2008&group=18&gblog=656 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-07-2008&group=18&gblog=656 Sun, 13 Jul 2008 7:40:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-07-2008&group=18&gblog=655 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-07-2008&group=18&gblog=655 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds346]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-07-2008&group=18&gblog=655 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-07-2008&group=18&gblog=655 Sat, 12 Jul 2008 9:31:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-07-2008&group=18&gblog=654 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-07-2008&group=18&gblog=654 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds345]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-07-2008&group=18&gblog=654 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-07-2008&group=18&gblog=654 Sat, 12 Jul 2008 9:29:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-03-2008&group=18&gblog=653 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-03-2008&group=18&gblog=653 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds344]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-03-2008&group=18&gblog=653 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-03-2008&group=18&gblog=653 Wed, 19 Mar 2008 9:26:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-03-2008&group=18&gblog=652 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-03-2008&group=18&gblog=652 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds343]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-03-2008&group=18&gblog=652 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-03-2008&group=18&gblog=652 Wed, 19 Mar 2008 21:32:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-03-2008&group=18&gblog=651 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-03-2008&group=18&gblog=651 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds342]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-03-2008&group=18&gblog=651 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-03-2008&group=18&gblog=651 Wed, 19 Mar 2008 21:31:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-03-2008&group=18&gblog=650 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-03-2008&group=18&gblog=650 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds341]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-03-2008&group=18&gblog=650 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-03-2008&group=18&gblog=650 Mon, 17 Mar 2008 8:57:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-03-2008&group=18&gblog=649 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-03-2008&group=18&gblog=649 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds340]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-03-2008&group=18&gblog=649 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-03-2008&group=18&gblog=649 Mon, 17 Mar 2008 8:56:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-03-2008&group=18&gblog=648 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-03-2008&group=18&gblog=648 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds339]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-03-2008&group=18&gblog=648 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-03-2008&group=18&gblog=648 Sat, 15 Mar 2008 8:49:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-03-2008&group=18&gblog=647 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-03-2008&group=18&gblog=647 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[Backgrounds338]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-03-2008&group=18&gblog=647 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-03-2008&group=18&gblog=647 Fri, 14 Mar 2008 8:58:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-03-2008&group=18&gblog=646 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-03-2008&group=18&gblog=646 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►"Beautiful Graphics143"◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-03-2008&group=18&gblog=646 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-03-2008&group=18&gblog=646 Mon, 10 Mar 2008 12:15:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-03-2008&group=18&gblog=645 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-03-2008&group=18&gblog=645 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►"Beautiful Graphics142"◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-03-2008&group=18&gblog=645 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-03-2008&group=18&gblog=645 Mon, 10 Mar 2008 12:14:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-03-2008&group=18&gblog=644 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-03-2008&group=18&gblog=644 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►"Beautiful Graphics141"◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-03-2008&group=18&gblog=644 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-03-2008&group=18&gblog=644 Sat, 08 Mar 2008 12:13:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-03-2008&group=18&gblog=643 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-03-2008&group=18&gblog=643 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►"Beautiful Graphics140"◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-03-2008&group=18&gblog=643 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-03-2008&group=18&gblog=643 Sat, 08 Mar 2008 12:12:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-03-2008&group=18&gblog=642 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-03-2008&group=18&gblog=642 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►"Beautiful Graphics139"◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-03-2008&group=18&gblog=642 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-03-2008&group=18&gblog=642 Fri, 07 Mar 2008 12:10:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-03-2008&group=18&gblog=641 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-03-2008&group=18&gblog=641 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►"Beautiful Graphics138"◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-03-2008&group=18&gblog=641 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-03-2008&group=18&gblog=641 Fri, 07 Mar 2008 12:09:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-02-2008&group=18&gblog=640 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-02-2008&group=18&gblog=640 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds337"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-02-2008&group=18&gblog=640 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-02-2008&group=18&gblog=640 Fri, 29 Feb 2008 1:21:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-02-2008&group=18&gblog=639 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-02-2008&group=18&gblog=639 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds336"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-02-2008&group=18&gblog=639 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-02-2008&group=18&gblog=639 Fri, 29 Feb 2008 1:20:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-02-2008&group=18&gblog=638 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-02-2008&group=18&gblog=638 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds335"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-02-2008&group=18&gblog=638 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-02-2008&group=18&gblog=638 Fri, 29 Feb 2008 1:18:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-02-2008&group=18&gblog=637 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-02-2008&group=18&gblog=637 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds334"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-02-2008&group=18&gblog=637 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-02-2008&group=18&gblog=637 Thu, 28 Feb 2008 1:23:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-02-2008&group=18&gblog=636 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-02-2008&group=18&gblog=636 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds333"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-02-2008&group=18&gblog=636 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-02-2008&group=18&gblog=636 Thu, 28 Feb 2008 1:21:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-02-2008&group=18&gblog=635 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-02-2008&group=18&gblog=635 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds332"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-02-2008&group=18&gblog=635 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=28-02-2008&group=18&gblog=635 Thu, 28 Feb 2008 1:40:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-02-2008&group=18&gblog=634 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-02-2008&group=18&gblog=634 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds331"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-02-2008&group=18&gblog=634 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-02-2008&group=18&gblog=634 Wed, 27 Feb 2008 0:28:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-02-2008&group=18&gblog=633 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-02-2008&group=18&gblog=633 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds330"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-02-2008&group=18&gblog=633 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-02-2008&group=18&gblog=633 Wed, 27 Feb 2008 0:26:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-02-2008&group=18&gblog=632 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-02-2008&group=18&gblog=632 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds329"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-02-2008&group=18&gblog=632 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=27-02-2008&group=18&gblog=632 Wed, 27 Feb 2008 0:30:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-02-2008&group=18&gblog=631 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-02-2008&group=18&gblog=631 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds328"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-02-2008&group=18&gblog=631 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-02-2008&group=18&gblog=631 Tue, 26 Feb 2008 0:31:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-02-2008&group=18&gblog=630 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-02-2008&group=18&gblog=630 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds327"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-02-2008&group=18&gblog=630 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-02-2008&group=18&gblog=630 Tue, 26 Feb 2008 0:30:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-02-2008&group=18&gblog=629 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-02-2008&group=18&gblog=629 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds326"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-02-2008&group=18&gblog=629 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=26-02-2008&group=18&gblog=629 Tue, 26 Feb 2008 0:28:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-02-2008&group=18&gblog=628 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-02-2008&group=18&gblog=628 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds325"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-02-2008&group=18&gblog=628 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-02-2008&group=18&gblog=628 Mon, 25 Feb 2008 0:50:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-02-2008&group=18&gblog=627 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-02-2008&group=18&gblog=627 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds324"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-02-2008&group=18&gblog=627 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-02-2008&group=18&gblog=627 Mon, 25 Feb 2008 0:48:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-02-2008&group=18&gblog=626 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-02-2008&group=18&gblog=626 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds323"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-02-2008&group=18&gblog=626 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=25-02-2008&group=18&gblog=626 Mon, 25 Feb 2008 0:47:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-02-2008&group=18&gblog=625 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-02-2008&group=18&gblog=625 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds322"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-02-2008&group=18&gblog=625 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-02-2008&group=18&gblog=625 Sun, 24 Feb 2008 0:02:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-02-2008&group=18&gblog=624 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-02-2008&group=18&gblog=624 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds321"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-02-2008&group=18&gblog=624 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-02-2008&group=18&gblog=624 Sun, 24 Feb 2008 0:01:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-02-2008&group=18&gblog=623 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-02-2008&group=18&gblog=623 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds320"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-02-2008&group=18&gblog=623 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=24-02-2008&group=18&gblog=623 Sun, 24 Feb 2008 0:00:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-02-2008&group=18&gblog=622 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-02-2008&group=18&gblog=622 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds319"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-02-2008&group=18&gblog=622 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-02-2008&group=18&gblog=622 Sat, 23 Feb 2008 0:16:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-02-2008&group=18&gblog=621 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-02-2008&group=18&gblog=621 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds318"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-02-2008&group=18&gblog=621 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-02-2008&group=18&gblog=621 Sat, 23 Feb 2008 0:15:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-02-2008&group=18&gblog=620 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-02-2008&group=18&gblog=620 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds317"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-02-2008&group=18&gblog=620 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=23-02-2008&group=18&gblog=620 Sat, 23 Feb 2008 0:13:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-02-2008&group=18&gblog=619 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-02-2008&group=18&gblog=619 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds316"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-02-2008&group=18&gblog=619 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-02-2008&group=18&gblog=619 Fri, 22 Feb 2008 0:14:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-02-2008&group=18&gblog=618 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-02-2008&group=18&gblog=618 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds315"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-02-2008&group=18&gblog=618 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-02-2008&group=18&gblog=618 Fri, 22 Feb 2008 0:12:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-02-2008&group=18&gblog=617 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-02-2008&group=18&gblog=617 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds314"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-02-2008&group=18&gblog=617 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=22-02-2008&group=18&gblog=617 Fri, 22 Feb 2008 0:11:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-02-2008&group=18&gblog=616 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-02-2008&group=18&gblog=616 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds313"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-02-2008&group=18&gblog=616 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-02-2008&group=18&gblog=616 Thu, 21 Feb 2008 1:11:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-02-2008&group=18&gblog=615 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-02-2008&group=18&gblog=615 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds312"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-02-2008&group=18&gblog=615 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-02-2008&group=18&gblog=615 Thu, 21 Feb 2008 1:16:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-02-2008&group=18&gblog=614 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-02-2008&group=18&gblog=614 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds311"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-02-2008&group=18&gblog=614 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=21-02-2008&group=18&gblog=614 Thu, 21 Feb 2008 1:09:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-02-2008&group=18&gblog=613 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-02-2008&group=18&gblog=613 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds310"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-02-2008&group=18&gblog=613 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-02-2008&group=18&gblog=613 Wed, 20 Feb 2008 0:35:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-02-2008&group=18&gblog=612 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-02-2008&group=18&gblog=612 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds309"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-02-2008&group=18&gblog=612 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-02-2008&group=18&gblog=612 Wed, 20 Feb 2008 0:46:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-02-2008&group=18&gblog=611 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-02-2008&group=18&gblog=611 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds308"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-02-2008&group=18&gblog=611 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=20-02-2008&group=18&gblog=611 Wed, 20 Feb 2008 0:33:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-02-2008&group=18&gblog=610 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-02-2008&group=18&gblog=610 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds307"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-02-2008&group=18&gblog=610 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-02-2008&group=18&gblog=610 Tue, 19 Feb 2008 0:28:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-02-2008&group=18&gblog=609 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-02-2008&group=18&gblog=609 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds306"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-02-2008&group=18&gblog=609 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-02-2008&group=18&gblog=609 Tue, 19 Feb 2008 0:27:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-02-2008&group=18&gblog=608 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-02-2008&group=18&gblog=608 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds305"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-02-2008&group=18&gblog=608 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=19-02-2008&group=18&gblog=608 Tue, 19 Feb 2008 0:27:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2008&group=18&gblog=607 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2008&group=18&gblog=607 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds304"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2008&group=18&gblog=607 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2008&group=18&gblog=607 Mon, 18 Feb 2008 0:11:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2008&group=18&gblog=606 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2008&group=18&gblog=606 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds303"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2008&group=18&gblog=606 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2008&group=18&gblog=606 Mon, 18 Feb 2008 0:10:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2008&group=18&gblog=605 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2008&group=18&gblog=605 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds302"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2008&group=18&gblog=605 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=18-02-2008&group=18&gblog=605 Mon, 18 Feb 2008 0:08:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-02-2008&group=18&gblog=604 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-02-2008&group=18&gblog=604 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds301"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-02-2008&group=18&gblog=604 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-02-2008&group=18&gblog=604 Sun, 17 Feb 2008 0:13:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-02-2008&group=18&gblog=603 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-02-2008&group=18&gblog=603 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds300"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-02-2008&group=18&gblog=603 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=17-02-2008&group=18&gblog=603 Sun, 17 Feb 2008 0:11:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-02-2008&group=18&gblog=602 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-02-2008&group=18&gblog=602 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds299"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-02-2008&group=18&gblog=602 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-02-2008&group=18&gblog=602 Sat, 16 Feb 2008 0:51:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-02-2008&group=18&gblog=601 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-02-2008&group=18&gblog=601 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds298"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-02-2008&group=18&gblog=601 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=16-02-2008&group=18&gblog=601 Sat, 16 Feb 2008 0:49:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-02-2008&group=18&gblog=600 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-02-2008&group=18&gblog=600 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds297"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-02-2008&group=18&gblog=600 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-02-2008&group=18&gblog=600 Fri, 15 Feb 2008 9:19:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-02-2008&group=18&gblog=599 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-02-2008&group=18&gblog=599 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds296"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-02-2008&group=18&gblog=599 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=15-02-2008&group=18&gblog=599 Fri, 15 Feb 2008 9:18:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2008&group=18&gblog=598 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2008&group=18&gblog=598 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds295"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2008&group=18&gblog=598 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2008&group=18&gblog=598 Fri, 08 Feb 2008 0:52:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2008&group=18&gblog=597 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2008&group=18&gblog=597 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds294"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2008&group=18&gblog=597 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-02-2008&group=18&gblog=597 Fri, 08 Feb 2008 0:50:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-02-2008&group=18&gblog=596 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-02-2008&group=18&gblog=596 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds293"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-02-2008&group=18&gblog=596 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-02-2008&group=18&gblog=596 Thu, 07 Feb 2008 1:20:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-02-2008&group=18&gblog=595 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-02-2008&group=18&gblog=595 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds292"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-02-2008&group=18&gblog=595 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-02-2008&group=18&gblog=595 Thu, 07 Feb 2008 1:18:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-02-2008&group=18&gblog=594 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-02-2008&group=18&gblog=594 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds291"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-02-2008&group=18&gblog=594 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-02-2008&group=18&gblog=594 Wed, 06 Feb 2008 0:19:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-02-2008&group=18&gblog=593 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-02-2008&group=18&gblog=593 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds290"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-02-2008&group=18&gblog=593 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-02-2008&group=18&gblog=593 Wed, 06 Feb 2008 0:17:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2008&group=18&gblog=592 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2008&group=18&gblog=592 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds289"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2008&group=18&gblog=592 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2008&group=18&gblog=592 Tue, 05 Feb 2008 9:39:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2008&group=18&gblog=591 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2008&group=18&gblog=591 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds288"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2008&group=18&gblog=591 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=05-02-2008&group=18&gblog=591 Tue, 05 Feb 2008 9:39:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2008&group=18&gblog=590 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2008&group=18&gblog=590 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds287"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2008&group=18&gblog=590 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2008&group=18&gblog=590 Mon, 04 Feb 2008 0:33:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2008&group=18&gblog=589 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2008&group=18&gblog=589 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds286"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2008&group=18&gblog=589 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=04-02-2008&group=18&gblog=589 Mon, 04 Feb 2008 0:32:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-02-2008&group=18&gblog=588 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-02-2008&group=18&gblog=588 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds285"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-02-2008&group=18&gblog=588 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-02-2008&group=18&gblog=588 Sun, 03 Feb 2008 15:15:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-02-2008&group=18&gblog=587 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-02-2008&group=18&gblog=587 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds284"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-02-2008&group=18&gblog=587 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=03-02-2008&group=18&gblog=587 Sun, 03 Feb 2008 15:14:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-02-2008&group=18&gblog=586 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-02-2008&group=18&gblog=586 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds283"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-02-2008&group=18&gblog=586 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-02-2008&group=18&gblog=586 Sat, 02 Feb 2008 0:33:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-02-2008&group=18&gblog=585 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-02-2008&group=18&gblog=585 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds282"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-02-2008&group=18&gblog=585 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-02-2008&group=18&gblog=585 Sat, 02 Feb 2008 0:32:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-02-2008&group=18&gblog=584 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-02-2008&group=18&gblog=584 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds281"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-02-2008&group=18&gblog=584 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-02-2008&group=18&gblog=584 Sat, 02 Feb 2008 0:30:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-02-2008&group=18&gblog=583 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-02-2008&group=18&gblog=583 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds280"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-02-2008&group=18&gblog=583 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=02-02-2008&group=18&gblog=583 Sat, 02 Feb 2008 0:29:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2008&group=18&gblog=582 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2008&group=18&gblog=582 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds279"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2008&group=18&gblog=582 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2008&group=18&gblog=582 Fri, 01 Feb 2008 9:03:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2008&group=18&gblog=581 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2008&group=18&gblog=581 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds278"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2008&group=18&gblog=581 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=01-02-2008&group=18&gblog=581 Fri, 01 Feb 2008 9:02:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-01-2008&group=18&gblog=580 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-01-2008&group=18&gblog=580 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds277"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-01-2008&group=18&gblog=580 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-01-2008&group=18&gblog=580 Thu, 31 Jan 2008 8:50:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-01-2008&group=18&gblog=579 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-01-2008&group=18&gblog=579 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds276"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-01-2008&group=18&gblog=579 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=31-01-2008&group=18&gblog=579 Thu, 31 Jan 2008 8:49:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-01-2008&group=18&gblog=578 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-01-2008&group=18&gblog=578 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds275"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-01-2008&group=18&gblog=578 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-01-2008&group=18&gblog=578 Wed, 30 Jan 2008 0:16:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-01-2008&group=18&gblog=577 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-01-2008&group=18&gblog=577 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds274"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-01-2008&group=18&gblog=577 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-01-2008&group=18&gblog=577 Wed, 30 Jan 2008 0:15:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-01-2008&group=18&gblog=576 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-01-2008&group=18&gblog=576 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds273"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-01-2008&group=18&gblog=576 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=30-01-2008&group=18&gblog=576 Wed, 30 Jan 2008 0:14:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-01-2008&group=18&gblog=575 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-01-2008&group=18&gblog=575 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds272"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-01-2008&group=18&gblog=575 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-01-2008&group=18&gblog=575 Tue, 29 Jan 2008 0:14:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-01-2008&group=18&gblog=574 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-01-2008&group=18&gblog=574 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds271"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-01-2008&group=18&gblog=574 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-01-2008&group=18&gblog=574 Tue, 29 Jan 2008 0:13:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-01-2008&group=18&gblog=573 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-01-2008&group=18&gblog=573 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds270"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-01-2008&group=18&gblog=573 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=29-01-2008&group=18&gblog=573 Tue, 29 Jan 2008 0:12:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-01-2008&group=18&gblog=572 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-01-2008&group=18&gblog=572 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Icon ข้อความโดนๆ3"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-01-2008&group=18&gblog=572 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-01-2008&group=18&gblog=572 Mon, 14 Jan 2008 1:35:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-01-2008&group=18&gblog=571 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-01-2008&group=18&gblog=571 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Icon ข้อความโดนๆ2"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-01-2008&group=18&gblog=571 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-01-2008&group=18&gblog=571 Mon, 14 Jan 2008 1:34:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-01-2008&group=18&gblog=570 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-01-2008&group=18&gblog=570 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Icon ข้อความโดนๆ1"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-01-2008&group=18&gblog=570 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-01-2008&group=18&gblog=570 Sun, 13 Jan 2008 9:02:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-01-2008&group=18&gblog=569 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-01-2008&group=18&gblog=569 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds269"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-01-2008&group=18&gblog=569 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-01-2008&group=18&gblog=569 Sun, 13 Jan 2008 9:01:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-01-2008&group=18&gblog=568 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-01-2008&group=18&gblog=568 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds268"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-01-2008&group=18&gblog=568 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-01-2008&group=18&gblog=568 Sun, 13 Jan 2008 8:59:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-01-2008&group=18&gblog=567 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-01-2008&group=18&gblog=567 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds267"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-01-2008&group=18&gblog=567 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-01-2008&group=18&gblog=567 Sat, 12 Jan 2008 9:13:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-01-2008&group=18&gblog=566 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-01-2008&group=18&gblog=566 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds266"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-01-2008&group=18&gblog=566 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-01-2008&group=18&gblog=566 Sat, 12 Jan 2008 9:11:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-01-2008&group=18&gblog=565 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-01-2008&group=18&gblog=565 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds265"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-01-2008&group=18&gblog=565 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-01-2008&group=18&gblog=565 Sat, 12 Jan 2008 9:10:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-01-2008&group=18&gblog=564 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-01-2008&group=18&gblog=564 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds264"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-01-2008&group=18&gblog=564 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-01-2008&group=18&gblog=564 Fri, 11 Jan 2008 8:18:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-01-2008&group=18&gblog=563 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-01-2008&group=18&gblog=563 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds263"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-01-2008&group=18&gblog=563 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-01-2008&group=18&gblog=563 Fri, 11 Jan 2008 8:17:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-01-2008&group=18&gblog=562 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-01-2008&group=18&gblog=562 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds262"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-01-2008&group=18&gblog=562 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-01-2008&group=18&gblog=562 Fri, 11 Jan 2008 8:16:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-01-2008&group=18&gblog=561 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-01-2008&group=18&gblog=561 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds261"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-01-2008&group=18&gblog=561 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-01-2008&group=18&gblog=561 Thu, 10 Jan 2008 9:15:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-01-2008&group=18&gblog=560 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-01-2008&group=18&gblog=560 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds260"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-01-2008&group=18&gblog=560 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-01-2008&group=18&gblog=560 Thu, 10 Jan 2008 9:14:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-01-2008&group=18&gblog=559 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-01-2008&group=18&gblog=559 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds259"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-01-2008&group=18&gblog=559 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-01-2008&group=18&gblog=559 Thu, 10 Jan 2008 9:13:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-01-2008&group=18&gblog=558 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-01-2008&group=18&gblog=558 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds258"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-01-2008&group=18&gblog=558 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-01-2008&group=18&gblog=558 Wed, 09 Jan 2008 8:43:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-01-2008&group=18&gblog=557 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-01-2008&group=18&gblog=557 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds257"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-01-2008&group=18&gblog=557 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-01-2008&group=18&gblog=557 Wed, 09 Jan 2008 8:42:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-01-2008&group=18&gblog=556 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-01-2008&group=18&gblog=556 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds256"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-01-2008&group=18&gblog=556 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-01-2008&group=18&gblog=556 Wed, 09 Jan 2008 8:41:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-01-2008&group=18&gblog=555 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-01-2008&group=18&gblog=555 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds255"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-01-2008&group=18&gblog=555 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-01-2008&group=18&gblog=555 Tue, 08 Jan 2008 8:54:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-01-2008&group=18&gblog=554 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-01-2008&group=18&gblog=554 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds254"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-01-2008&group=18&gblog=554 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-01-2008&group=18&gblog=554 Tue, 08 Jan 2008 8:53:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-01-2008&group=18&gblog=553 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-01-2008&group=18&gblog=553 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds253"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-01-2008&group=18&gblog=553 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-01-2008&group=18&gblog=553 Tue, 08 Jan 2008 8:51:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-01-2008&group=18&gblog=552 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-01-2008&group=18&gblog=552 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds252"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-01-2008&group=18&gblog=552 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-01-2008&group=18&gblog=552 Mon, 07 Jan 2008 8:19:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-01-2008&group=18&gblog=551 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-01-2008&group=18&gblog=551 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds251"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-01-2008&group=18&gblog=551 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-01-2008&group=18&gblog=551 Mon, 07 Jan 2008 8:18:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-01-2008&group=18&gblog=550 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-01-2008&group=18&gblog=550 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds250"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-01-2008&group=18&gblog=550 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-01-2008&group=18&gblog=550 Mon, 07 Jan 2008 8:17:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-01-2008&group=18&gblog=549 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-01-2008&group=18&gblog=549 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds249"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-01-2008&group=18&gblog=549 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-01-2008&group=18&gblog=549 Sun, 06 Jan 2008 0:33:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-01-2008&group=18&gblog=548 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-01-2008&group=18&gblog=548 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds248"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-01-2008&group=18&gblog=548 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-01-2008&group=18&gblog=548 Sun, 06 Jan 2008 0:32:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-01-2008&group=18&gblog=547 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-01-2008&group=18&gblog=547 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds247"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-01-2008&group=18&gblog=547 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-01-2008&group=18&gblog=547 Sun, 06 Jan 2008 0:31:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-12-2007&group=18&gblog=546 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-12-2007&group=18&gblog=546 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds246"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-12-2007&group=18&gblog=546 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-12-2007&group=18&gblog=546 Fri, 14 Dec 2007 8:09:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-12-2007&group=18&gblog=545 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-12-2007&group=18&gblog=545 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds245"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-12-2007&group=18&gblog=545 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-12-2007&group=18&gblog=545 Fri, 14 Dec 2007 8:08:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-12-2007&group=18&gblog=544 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-12-2007&group=18&gblog=544 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds244"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-12-2007&group=18&gblog=544 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=14-12-2007&group=18&gblog=544 Fri, 14 Dec 2007 8:14:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-12-2007&group=18&gblog=543 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-12-2007&group=18&gblog=543 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds243"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-12-2007&group=18&gblog=543 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-12-2007&group=18&gblog=543 Thu, 13 Dec 2007 9:09:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-12-2007&group=18&gblog=542 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-12-2007&group=18&gblog=542 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds242"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-12-2007&group=18&gblog=542 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-12-2007&group=18&gblog=542 Thu, 13 Dec 2007 9:09:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-12-2007&group=18&gblog=541 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-12-2007&group=18&gblog=541 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds241"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-12-2007&group=18&gblog=541 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=13-12-2007&group=18&gblog=541 Thu, 13 Dec 2007 9:08:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-12-2007&group=18&gblog=540 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-12-2007&group=18&gblog=540 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds240"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-12-2007&group=18&gblog=540 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-12-2007&group=18&gblog=540 Wed, 12 Dec 2007 8:33:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-12-2007&group=18&gblog=539 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-12-2007&group=18&gblog=539 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds239"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-12-2007&group=18&gblog=539 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-12-2007&group=18&gblog=539 Wed, 12 Dec 2007 8:32:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-12-2007&group=18&gblog=538 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-12-2007&group=18&gblog=538 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds238"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-12-2007&group=18&gblog=538 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=12-12-2007&group=18&gblog=538 Wed, 12 Dec 2007 8:31:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-12-2007&group=18&gblog=537 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-12-2007&group=18&gblog=537 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds237"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-12-2007&group=18&gblog=537 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-12-2007&group=18&gblog=537 Tue, 11 Dec 2007 9:23:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-12-2007&group=18&gblog=536 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-12-2007&group=18&gblog=536 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds236"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-12-2007&group=18&gblog=536 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-12-2007&group=18&gblog=536 Tue, 11 Dec 2007 9:22:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-12-2007&group=18&gblog=535 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-12-2007&group=18&gblog=535 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds235"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-12-2007&group=18&gblog=535 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=11-12-2007&group=18&gblog=535 Tue, 11 Dec 2007 9:21:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-12-2007&group=18&gblog=534 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-12-2007&group=18&gblog=534 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds234"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-12-2007&group=18&gblog=534 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-12-2007&group=18&gblog=534 Mon, 10 Dec 2007 8:53:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-12-2007&group=18&gblog=533 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-12-2007&group=18&gblog=533 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds233"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-12-2007&group=18&gblog=533 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-12-2007&group=18&gblog=533 Mon, 10 Dec 2007 8:52:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-12-2007&group=18&gblog=532 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-12-2007&group=18&gblog=532 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►►"Backgrounds232"◄◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-12-2007&group=18&gblog=532 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-12-2007&group=18&gblog=532 Mon, 10 Dec 2007 8:51:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-12-2007&group=18&gblog=531 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-12-2007&group=18&gblog=531 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►"Beautiful Graphics137"◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-12-2007&group=18&gblog=531 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-12-2007&group=18&gblog=531 Mon, 10 Dec 2007 8:50:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-12-2007&group=18&gblog=530 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-12-2007&group=18&gblog=530 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►"Beautiful Graphics136"◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-12-2007&group=18&gblog=530 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=10-12-2007&group=18&gblog=530 Mon, 10 Dec 2007 8:49:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-12-2007&group=18&gblog=529 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-12-2007&group=18&gblog=529 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►"Beautiful Graphics135"◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-12-2007&group=18&gblog=529 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-12-2007&group=18&gblog=529 Sun, 09 Dec 2007 9:17:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-12-2007&group=18&gblog=528 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-12-2007&group=18&gblog=528 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►"Beautiful Graphics134"◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-12-2007&group=18&gblog=528 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-12-2007&group=18&gblog=528 Sun, 09 Dec 2007 9:16:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-12-2007&group=18&gblog=527 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-12-2007&group=18&gblog=527 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►"Beautiful Graphics133"◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-12-2007&group=18&gblog=527 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-12-2007&group=18&gblog=527 Sun, 09 Dec 2007 17:46:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-12-2007&group=18&gblog=526 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-12-2007&group=18&gblog=526 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►"Beautiful Graphics132"◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-12-2007&group=18&gblog=526 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=09-12-2007&group=18&gblog=526 Sun, 09 Dec 2007 9:14:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-12-2007&group=18&gblog=525 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-12-2007&group=18&gblog=525 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►"Beautiful Graphics131"◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-12-2007&group=18&gblog=525 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-12-2007&group=18&gblog=525 Sat, 08 Dec 2007 9:00:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-12-2007&group=18&gblog=524 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-12-2007&group=18&gblog=524 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►"Beautiful Graphics130"◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-12-2007&group=18&gblog=524 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-12-2007&group=18&gblog=524 Sat, 08 Dec 2007 8:59:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-12-2007&group=18&gblog=523 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-12-2007&group=18&gblog=523 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►"Beautiful Graphics129"◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-12-2007&group=18&gblog=523 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=08-12-2007&group=18&gblog=523 Sat, 08 Dec 2007 8:58:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-12-2007&group=18&gblog=522 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-12-2007&group=18&gblog=522 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►"Beautiful Graphics128"◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-12-2007&group=18&gblog=522 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-12-2007&group=18&gblog=522 Fri, 07 Dec 2007 8:48:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-12-2007&group=18&gblog=521 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-12-2007&group=18&gblog=521 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►"Beautiful Graphics127"◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-12-2007&group=18&gblog=521 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-12-2007&group=18&gblog=521 Fri, 07 Dec 2007 8:47:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-12-2007&group=18&gblog=520 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-12-2007&group=18&gblog=520 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►"Beautiful Graphics126"◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-12-2007&group=18&gblog=520 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=07-12-2007&group=18&gblog=520 Fri, 07 Dec 2007 8:46:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-12-2007&group=18&gblog=519 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-12-2007&group=18&gblog=519 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►"Beautiful Graphics125"◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-12-2007&group=18&gblog=519 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-12-2007&group=18&gblog=519 Thu, 06 Dec 2007 10:18:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-12-2007&group=18&gblog=518 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-12-2007&group=18&gblog=518 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►"Beautiful Graphics124"◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-12-2007&group=18&gblog=518 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-12-2007&group=18&gblog=518 Thu, 06 Dec 2007 10:17:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-12-2007&group=18&gblog=517 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=destiny&month=06-12-2007&group=18&gblog=517 http://destiny.bloggang.com/rss <![CDATA[►►"Beautiful Graphics123"◄◄]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=d